Samarbeid skole - hjem

Skedsmo videregående skole ønsker et godt samarbeid med våre elevers foresatte. Det er viktig at foresatte bryr seg på en positiv måte og at de støtter elevene, samtidig som de bidrar til å gjøre ungdommene til selvstendige individer.

Elevene trenger også en forsterkning av de forventninger og krav som skolen stiller. Fravær trekkes frem som en utfordring i videregående skole, og vi ser at et samarbeid med foresatte ofte kan være av avgjørende betydning for å lykkes redusere fravær.

På høsten inviterer skolen til informasjonsmøte for foresatte til nye elever, dessuten inviteres det til møte for foresatte i forbindelse med fagvalg våren på vg1. Utover dette er kontaktlærer nærmeste kontaktperson for foresatte. 

Foresatte er også viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å gjøre Skedsmo til en enda bedre skole. Skolen trenger påvirkning fra utsiden, og foresatte er en viktig ressurs. Vi setter også stor pris på foresatte som bidrar i opplæringen. Dere er hjertelig velkomne til å holde foredrag, invitere til bedriftsbesøk, ta imot elever på utplassering osv. Dersom dere som foresatte har innspill til oss, ta gjerne kontakt!

Samarbeid mellom skole og hjem er vektlagt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Informasjon til foresatte

Til toppen