Tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring foregår i større og mindre grupper. Tilrettelagt opplæring er et tilbud til elever med spesielle behov.

Til toppen