Aktuelt

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

  I november skal alle skolens elever svare på elevundersøkelsen. Her kan du lese om formålet med undersøkelsen og gjennomføringen av den.

Invitasjon til informasjonsmøte for foresatte til elever på Vg2

  Vi ønsker velkommen til informasjonsmøte tirsdag 06.10.20. Skolen velger å gjennomføre møter i våre lokaler med god smittevernskontroll. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, må vi møte deg ved en senere anledning- men ta gjerne kontakt pr. telefon. Deltagelse begrenser seg til en foresatt pr. elev.  Presentasjonen fra møtet vil bli gjort tilgjengelig på skolens nettsider i etterkant.   Agenda:   Velkommen fra skolens ledelse og kontaktlærere Praktisk informasjon om skolemiljø, fagvalg, eksamen og vitnemål, fraværsreglement, overgang Vg1-Vg2, smittevern ved skolen, vurderinger og foreldresamarbeid.     Når og hvor- NB merk tid og sted! Kl. 1800 - 1900: Studiespesialisering Kl. 1930 - 2030: Musikk, dans, drama (2MDA og 2 MDB) og idrettsfag (2IDA)    Romoversikt Gruppe Rom Kontaktlærer(e) 2STA Kantine Maria Alnæs 2STB Auditoriet Laila Thuestad 2STC Personalrom Emilie B. Aalandslid 2STD A107 Elin D. Åsholt 2STE A202 Ida L. Sletten 2STF Konsertsal Daniel Rolstad 2IDA (kl. 19.30) Kantine Karstein Rossnes 2MDA (kl. 19.30) Konsertsal Inger Helen Sveum/Johan O. Stave 2MDB (kl. 19.30) Auditoriet Kristian Helstad/Ingrid B. Tarebø Det kommer egen innkalling medio oktober til utviklingssamtale med kontaktlærer, der både elev og fortsatte møter (dette blir digitalt). Vi tar forbehold om endrede smittevernhensyn.   Vel møtt!  Med vennlig hilsen          Hege B. Johnsen rektor  

Besøk av unge koreografer

  Torsdag 17. september fikk skolen besøk av tre unge koreografer, som viste hver sin koreografi (solo) tonesatt av lyder fra natur og skog. En av disse var vår tidligere elev Stine Solvang.

Informasjon til alle foreldre om koronasituasjonen

  Kunnskapsdepartementet har laget en samleside for foreldre til barn i barnehage og skole med informasjon om ulike temaer.

Viktig informasjon om skoleskyss

    Fra og med mandag 31. august vil togene kjøre som normalt på Østfoldbanen. Reiser du fra Kolbotn - Vevelstad - Langhus til Ski vgs ? Da ønsker Ruter at du benytter tog ved reiser til og fra skolen. 

Presentasjon fra foreldremøte IDF Vg1

  Her finner du Powerpoint-presentasjonen fra møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1 Idrettsfag som fant sted onsdag 19.08.20    Foreldremøte IDF Vg1 H 2020 (PPTX, 11 MB)

Presentasjon fra foreldremøte MDD Vg1

  Her finner du Powerpoint-presentasjonen fra møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1 Musikk dans og drama som fant sted onsdag 19.08.20. Foreldremøte MDD Vg1 H 2020 Vs. 2 (PPTX, 12 MB)

Presentasjon fra foreldremøte SSP Vg1

Her finner du Powerpoint-presentasjonen fra møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1 Studiespesialiserende som fant sted onsdag 19.08.20 Foreldremøte SSP Vg1 H 2020 (PPTX, 11 MB)

Pålogging for foresatte i VIS

  På grunn av tekniske utfordringer er pålogging for foresatte i Visma In School utsatt. Vi kommer med ny melding så snart påloggingen er klar.

Informasjon til elever om oppstart på skolen og Covid

  Dette er viktig informasjon, som vi ber alle om å sette seg inn i.    

Til toppen