Informasjonsmøte for foresatte til elever på Vg1

Skolebygning og uteareal Ski videregående skole - Klikk for stort bildeSki videregående skole Catherine Rugaard Alvarez

Vi ønsker velkommen til møte mandag 21. august.

Kl. 18.00 for Studiespesialisering og
kl. 19.00 for Musikk, dans, drama, og idrett

Program 

Informasjonsmøte i skolens auditorium   

  • Velkommen fra skolens ledelse og kontaktlærere. 
  • Praktisk informasjon om timeplan, fraværsregler, eksamen, fagene matematikk og fremmedspråk, ekskursjoner, aktivitetskalender og samarbeid hjem-skole. 

  
Kl. 18.00 Studiespesialisering  

Foresatte til elever på studiespesialisering møter i skolens auditorium F110, etterfulgt av møte med klassens kontaktlærere.        

Kl. 19.00 Musikk, dans, drama og idrettsfag  

Foresatte til elever på musikk, dans, drama og idrettsfag møter i skolens auditorium F110, etterfulgt av møte med klassens kontaktlærere. 

Presentasjonen fra møtet vil bli gjort tilgjengelig på skolens nettsider i etterkant.  

Det kommer en egen innkalling medio oktober til utviklingssamtale med kontaktlærer, der både elev og fortsatte møter.  

Neste fellesmøte for foresatte i Vg1 blir onsdag 15. november.

I forbindelse med elevenes fagvalg for skoleår 24/25 er det møte for foresatte onsdag 24. januar.  

Velkommen! 

Med vennlig hilsen
Hege B. Johnsen
rektor