Informasjonsmøte for Voksenopplæringen

Vi ønsker velkommen til informasjonsmøte for elevene på Voksenopplæringen torsdag 17. august kl. 18.00

For de som skal ha engelsk skoleåret 23/24: det blir kartleggingsprøve i engelsk rett etter informasjonsmøtet.

Undervisningen starter opp i uke 34.