Invitasjon til møte om inkluderende elevmiljø

Møtet er for foresatte til elever i Vg1, og med Ombudet for barn og unge i Viken

Foresatte ønskes velkommen til møte med skolen onsdag 15. november.

Agenda for kvelden

Felles informasjon i skolens auditorium i F-bygget og klassemøte med kontaktlærer.

Vær oppmerksom på to ulike tidspunkt på oppstarten

Kl. 18.00: Foresatt for elever i 1STA, 1STB, 1STC, 1MDA og 1MDB 

Kl. 19:00: Foresatt for elever i 1STD, 1STE, 1STF, 1IDA

 

Romplan klassemøte med kontaktlærere
Klasse Rom Kontaktlærere
1STA F109 Sigrid Graedler Listuen, Birgith Glende
1STB F203 Silje Brenna-Hansen, Hilde Utvik Linnestad
1STC F204 Vivian Remme, Hanne Hellem Kristiansen
1MDA (musikk) F205 Eva Stabell Bergstrand, Inger Helen Sveum
1MDB (dans, drama) A101 Camilla Grønneberg, Ingebjørg Hippe
1STD A102 Ingeborg Lie Dyve, Åshild Thorbjørnsen
1STE A107 Geir Andresen, Live Stokstad
1STF A108 Marianne Løken, Torbjørn Tungesvik Danielsen
1IDA (idrettsfag) F207 Jon Tunby Kristiansen, Karstein Rossnes

VELKOMMEN!