Paneldebatt foran skolevalget

Politikere ved bord - Klikk for stort bildeNi politiske partier var representert under debatten i forkant av skolevalget i år Catherine Rugaard Alvarez  

Det ble friske meningsutvekslinger og viktige saker på dagsorden under debatten i Skihallen i går.

Ni politiske partier var representert under gårsdagens paneldebatt i forkant av årets skolevalg som finner sted 6. september. Representantene satt etter politisk farge, med Rødt fra venstre og med Fremskrittspartiet helt til høyre i rekken. Det var nok flere enn undertegnede som la merke til at det kun var én kvinne blant de ni ungdomsrepresentantene (SV). Dette kan ha bidratt til at kvinnerelaterte saker, eller et kvinne/jenteperspektiv på mer generelle spørsmål, var så og si fraværende under timen debatten varte. Men - flere viktige temaer var i fokus: Klima, rusreformen og fritt skolevalg var valgt ut som spesielle saker. Hvert parti hadde to minutter hver til å presentere seg, deretter fulgte politisk debatt om de tre fokus-sakene. Det ble en veldig frisk og livlig diskusjon. Representantene var svært engasjerte, og det var alt annet enn kjedelig å være publikum. Årets representanter var særlig taleføre, og virket drevne på å forsvare sine partiers standpunkter. Elevene hadde anledning til å stille spørsmål etter denne delen, og flere benyttet anledningen. Til sist hadde hvert parti ett minutt til å holde en avslutningsappell.

Til toppen