Skal du søke toppidrett på Ski vgs?

En fotball  ligger i et fotballmål - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde fotball Jack Monach/Unsplash

Informasjon til deg som skal søke tilbudet

Tilleggsskjema for søkere til toppidrettstilbudet ved Ski videregående skole

Skjemaet må fylles ut innen 1. mars 2023. Dette er i tillegg til ordinær søknad i VIGO. 

Vi tar forbehold om at programfaget har antallsbegrensning på 60 plasser totalt fordelt på toppidrett håndball, fotball og individuelle idretter. 

Prioritering skjer etter følgende kriterier:

  1. Elever som allerede er på tilbudet og ønsker å fortsette på programfaget (idrettselever/SSP elever)
  2. Elever på idrettsfag (nåværende elever først - deretter nye)
  3. Elever på SSP (nåværende elever først - deretter nye)
  4. Karakterbasert inntak dersom ikke avklart etter kriteriene nevnt ovenfor 
Til toppen