Søk Bærekraftlinja!

Jordklode - Klikk for stort bilde"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world". (Nelson Mandela) Pixabay

Les mer om vårt nye tilbud Bærekraftlinja

 

Bærekraftlinja – gjør en forskjell i verden!


Bli med på noe helt nytt – en klasse for globale endringsagenter med unik kompetanse til å forstå og forandre verden! 

Fra høsten 2023 starter vi ved Ski videregående skole opp Bærekraftlinja, som et plusstilbud knyttet til utdanningsprogrammet studiespesialisering. Her skal du som elev jobbe med tverrfaglige og ekskursjonsbaserte endringsprosjekter gjennom alle de tre årene, i tett samarbeid med skolens partnere innen forskning, næringsliv og frivillige organisasjoner. Formålet med Bærekraftlinja er å gi deg nødvendige verktøy for å bidra til forandring i verden, og tro på at du kan gjøre en forskjell. Verden trenger DEG!


Dybdelæring og tverrfaglig fordypning

Verdens problemer er blitt så komplekse og sammenvevde at de krever både dyp faginnsikt og evne til å jobbe på tvers av fagdisipliner.
Ved Bærekraftlinja vil vi lære og forstå både politikk, økonomi og endringsprosesser i en globalisert verden, de sammensatte utfordringene knyttet til klimaendringer, naturforvaltning og forsvarlig ressursbruk, og mulighetene forbundet med utviklingen av ny teknologi.

 ​

Elever snakker sammen - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbildeSki videregående skole


Felles programfag gir store rom for tverrfaglighet

Alle elever ved Bærekraftlinja har programfagene Biologi 1, Samfunnsgeografi, Engelsk 1 og et fag vi har valgt å kalle Globalt entreprenørskap (basert på læreplanen til Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1). 
Dette gjør det mulig å arbeide med fordypningsprosjekter fra den virkelige verden gjennom alle de tre årene.
Prosjektene våre vil stadig ta oss med ut på ekskursjoner – også til utlandet. Som elev hos oss vil du være med på å velge og utvikle nye prosjekter som du synes er viktige.
Sisteåret, i faget Globalt entreprenørskap, skal dere sitte sammen i team og utvikle sosiale entreprenørskapsprosjekter med globalt fokus. Dere skal i samarbeid finne ut hvordan dere vil bidra til å forandre verden!


Fire ulike fordypninger for globale endringsagenter

Men selv om vi jobber tverrfaglig, skal du også velge en av fire faglige fordypningsretninger med egne programfag:

  • Internasjonalisering
  • Økonomi
  • Samfunnsfag
  • Realfag (gir spesiell studiekompetanse for videre realfagsstudier)

Som Universitetsskole ved NMBU, samarbeider vi tett med verdensledende bærekraft-forskere i undervisningen vår.


Partnerskap i inn- og utland

Bærekraftlinja utvikles i samarbeid med partnere fra forskningsmiljøer, næringsliv og frivillige organisasjoner, og vi trekker partnerne tett inn i prosjektene våre. Slik sørger vi for å være relevante og engasjerte i vår egen samtid.
Vi er opptatte av å ha en tett relasjon til aktører i vårt eget nærmiljø i Follo – en av landets raskest voksende regioner. Samtidig er vi en FN-skole, som søker samarbeid med skoler på alle kontinenter.
 

Fellesskap og fremtidshåp

Arbeidsformen med tverrfaglige fordypningsprosjekter innebærer at vi får jobbet og reist mye på tur sammen. Slik blir vi en tett, sammensveiset gjeng. Sammen utvikler vi en kultur for endring og kreativutfoldelse, og du får erfaring med at det er mulig å møte og løse store utfordringer gjennom samarbeid. 

Kontaktperson: Snorre Nordal. E-post: snorren@viken.no

Søknadsskjema Plusstilbud Bærekraftlinja

Til toppen