Privatisteksamen

FRIST for å bestille dokumentasjon er mandag 26. juni 2023, for å motta denne innen 1. juli 2023.

Rene privatister kan henvende seg til Eksamenskontoret i Viken ved å bruke skjema som ligger her.

Henvendelser etter dette tidspunktet vil vi saksbehandle fortløpende.

Dokumentasjon som bestilles etter 1. juli kan vi ikke garantere blir saksbehandlet før i august måned.

Har du behov for å ta opp fag, eller ta eksamen i et fag du ikke har fra før? Da kan du melde deg opp som privatist.

Her finner du informasjon om privatisteksamen i Viken fylkeskommune

For privatister på Ski vgs. –  Informasjon om muntlig og muntlig-praktisk eksamen i LK06 Kunnskapsløftet (GAMMEL læreplan)

Vedlegg 1 - Om muntlig eksamen generelt LK06 (DOCX, 39 kB)
Vedlegg 2 - Eksamen i norsk LK06 (DOCX, 28 kB)
Vedlegg 3 - Om muntlig-praktisk eksamen generelt LK06 (DOCX, 39 kB)
Vedlegg 4 - Eksamen i kroppsøving LK06 (DOCX, 33 kB)
Vedlegg 5 - Eksamen i idrettsfag LK06 (DOCX, 32 kB)
Vedlegg 6 - Muntlig eksamen Biologi (DOCX, 36 kB)
Vedlegg 7 - Muntlig eksamen Geofag (DOCX, 30 kB)
Vedlegg 8 - Muntlig eksamen Teknologi og forskningslære (DOCX, 30 kB)
Vedlegg 9 - Muntlig eksamen Kjemi (DOCX, 36 kB)
Vedlegg 10 - Muntlig eksamen Naturfag (DOCX, 36 kB)

For privatister på Ski vgs. – Eksamenskarakterer og dokumentasjon

Vitnemål og kompetansebevis sendes ikke ut automatisk. Hvis du tidligere har vært elev ved en skole i Viken fylkeskommune (eller tidligere Akershus / Buskerud / Østfold), tar du direkte kontakt med denne skolen for å få nytt vitnemål eller kompetansebevis. Dersom du aldri har vært elev ved en skole i Viken, tar du kontakt med skolen du tok privatisteksamen ved. 

For privatister på Ski vgs. – Kontakt:

For mer informasjon eller hjelp til oppmelding, ta kontakt med eksamenskontoret. e-post: eksamen@viken.no

For mer informasjon om privatisteksamen på Ski vgs., ta kontakt med Hanne Gulbrandsen, e-post: hannegu@viken.no