Karriereveileder

Karriereveiledningen skal være et bidrag til at du selv kan ta veloverveide valg knyttet til fag, utdanning, arbeid og karriere. 

Dette er noe karriereveileder kan hjelpe deg med: 

  • Kartlegging av kunnskap om deg selv og styrkene dine
  • Valg av programområde og programfag
  • Kunnskap om utdanningsmuligheter og arbeidsmarkedet 
  • Søknadsfrister og opptakskrav
  • Utveksling og studiemuligheter i utlandet
  • Informasjon om privatisteksamen og vitnemål
  • Veiledning knyttet til jobbsøknad og CV


Hvordan kontakter jeg karriereveileder?

Karriereveileder Hanne Hellem Kristiansen kan kontaktes på Teams, e-post, telefon, eller via henvendelse i resepsjonen. Du finner også informasjon fra karriereveileder i kanalen «Karriereveiledning» i «Informasjon til elever» på Teams.

Nyttige nettsider for utdannings- og yrkesplanlegging

Forside | Utdanning.no Informasjon om utdanning og yrker, karakterkalkulator og jobbkompass
Karriereveiledning | Karriereveiledning.no Nettside med nyttige verktøy for valg av jobb og utdanning
X-faktor i arbeidslivet? | velgriktig.no Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
Søk opptak til utdanning i Norge - Samordna opptak Nettside med studieoversikt, søkertall, informasjon om opptak, endringer og frister

Ønsker du å studere i utlandet?

Ulike søknadsfrister gjelder. Se ANSA - For deg som studerer eller vil studere i utlandet