Rådgivertjenesten

Hva vi kan hjelpe deg med

De sosialpedagogiske rådgiverne hjelper elever med personlige, sosiale og emosjonelle utfordringer som kan ha betydning for opplæringen og elevenes sosiale forhold på skolen. Rådgiverne samarbeider med foresatte, elever, kontaktlærer, øvrige ansatte på skolen og med andre samarbeidspartnere som for eksempel PPT, BUP og NAV. Rådgiverne gir veiledning knyttet til elever som har behov for tilpasset eller tilrettelagt undervisning, og arbeider med saksbehandling knyttet til spesialundervisning og tilrettelegging av opplæringen for elever med spesielle behov.

Rådgiverne har taushetsplikt.

Hvor finner du oss?

Vi holder til i C-bygget (samme bygg som skolens resepsjon).

Hvem er vi?

Rådgiver Lilleba Torbjørg Nilssen
Rådgiver Trond Hilmo
Karriereveileder Hanne Hellem Kristiansen

Kontakt

Ta kontakt med oss ved å spørre etter oss i resepsjonen, ringe, sende e-post eller sende melding i Teams.