Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. 

Du kan snakke med oss om 

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 
 • etc. 

Hvis dette skaper kroppslige utfordringer, så kan fysioterapeuten bidra på områder som f.eks

 • Undersøkelse
 • Veiledning og oppfølging
 • Stressmestring og avspenningsteknikker, individuelt eller i gruppe
 • Undervisning

Kontakt oss 

Helsesykepleier har kontor i underetasjen, i nærheten av rommet med bokskapene

Kontakt oss:
Helsesykepleier Hege Kristin Kråkenenes 
HegeKristin.Krakenes@nordrefollo.kommune.no 
Telefon: 46 89 74 63

Helsesykepleier Iris Bjørk Sandvik IrisBjorkSevarsdottir.Sandvik@nordrefollo.kommune.no
Telefon: 47 69 33 64

Fysioterapeut Anna Eklöf Flugstad
AnnaMaria.Eklof-Flugstad@nordrefollo.kommune.no
Telefon: 95 81 42 31

Fysioterapeut Camilla Bull Hein
Camillabull.Hein@nordrefollo.kommune.no
Telefon: 40 43 58 24

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post. 

Skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.      

Se også