Rektor og skolens ledelse

Rektor

Hege Britt Johnsen
Mobil: 47 75 18 80
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Hilde Svensson Skotsvær
Rektors stedfortreder, ansvar for spesialpedagogikk, eksamen, fag- og timefordeling

Administrasjonsleder

Frode Marius Fosse Olaisen
Mobil: 48 20 66 55

Utdanningsledere 

Anne-Mette Becher Alstad

  • SSP. Avdelingsleder språk, trinnleder Vg3 SSP og IDF, timeplaner

Tom Ansten Tuskin
Mobil: 95 10 22 68

  • SSP. Avdelingsleder samfunnsfag og økonomi, trinnleder Vg2, inntak og fagvalg

Monica Østbye Hansen

  • SSP. Avdelingsleder realfag, trinnleder Vg1 SSP og IDF, minoritetsspråklige

Kurt Vidar Soltveit

  • MDD. Avdelingsleder Musikk, dans og drama, trinnleder MDD og ansvar for Voksenopplæringen

Glenn Thore Helgø

  • Avdelingsleder idrettsfag
Til toppen