Rektor og skolens ledelse

Rektor

Hege Britt Johnsen
Mobil: 47 75 18 80
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Hilde Svensson Skotsvær
Mobil: 90 74 81 72
Rektors stedfortreder, ansvar for spesialpedagogikk, eksamen, fag- og timefordeling

Administrasjonsleder

Christin Hoff Hauge

Utdanningsledere 

Anne-Mette Becher Alstad

  • SSP. Avdelingsleder språk, trinnleder Vg3 SSP (og IDF), timeplaner og internasjonalisering

Erik Dehle

  • SSP. Avdelingsleder samfunnsfag og økonomi, trinnleder Vg2 SSP, (inntak), profilering/IKT og fagvalg

N.N.

  • SSP. Avdelingsleder realfag, trinnleder Vg1 SSP (og IDF), minoritetsspråklige tilbud inkl. kombinasjonsprogrammet

Kurt Vidar Soltveit

  • MDD. Avdelingsleder Musikk, dans og drama, trinnleder MDD og ansvar for Voksenopplæringen

Glenn Thore Helgø

  • IDF. Avdelingsleder idrettsfag, trinnleder IDF, inntak og fagdokumentasjon
Til toppen