Rektor og skolens ledelse

Rektor

Hege Britt Johnsen
Mobil: 47 75 18 80
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Hilde Svensson Skotsvær
Mobil: 90 74 81 72
Rektors stedfortreder, ansvar for spesialpedagogikk, eksamen, fag- og timefordeling

Administrasjonsleder

Christin Hoff Hauge

Utdanningsledere 

Anne-Mette Becher Alstad

 • Avdelingsleder språk
 • Trinnleder Vg3
 • Internasjonalisering

Erik Dehle

 • Avdelingsleder samfunnsfag og økonomi 
 • Trinnleder Vg2
 • Inntak

Nils Mauritz Brundtland

 • Avdelingsleder realfag 
 • Trinnleder Vg1

Kurt Vidar Soltveit

 • Avdelingsleder musikk, dans og drama 
 • Trinnleder MDD
 • Voksenopplæring

Glenn Thore Helgø

 • Avdelingsleder idrettsfag 
 • Trinnleder idrettsfag
 • Fagdokumentasjon

Renate Dancke

 • Leder for elevtjenesten
 • Fagvalg
Til toppen