Skoleferier og fridager (skoleruta)

Oversikt over ferier og fridager for Solberg skole.

Skoleåret 2020/2021

 • August:
  3. august – Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) åpner
  17. august – Første skoledag etter sommerferie
 • September/oktober:
  28. september til 2. oktober – Høstferie (uke 40)
 • Desember:
  18. desember – Siste skoledag før jul
  23. desember – SSE stenger
 • Januar:
  4. januar – SSE åpner
  5. januar – Første skoledag etter juleferie
 • Februar:
  22. til 26. februar – Vinterferie (uke 8)
 • Mars/april:
  29. mars til og med 6. april – Påskeferie
 • Mai:
  13. mai – Kristi himmelfartsdag
  14. mai – Fridag for elevene
  17. mai – Grunnlovsdag
  24. mai – 2. pinsedag
 • Juni:
  21. juni – Siste skoledag før sommerferie

 

Skoleåret 2021/2022

 

 • August:
  09. august – Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) åpner
  16. august – Første skoledag etter sommerferie
 • Oktober:
  04. oktober til 8. oktober – Høstferie (uke 40)
 • November:
  12. november - Planleggingsdag
 • Desember:
  17. desember – Siste skoledag før jul
  24. desember – SSE stenger
 • Januar:
  3. januar – SSE åpner
  4. januar – Første skoledag etter juleferie
 • Februar:
  21. til 25. februar – Vinterferie (uke 8)
 • April:
  11. april til og med 18. april – Påskeferie
  19. april - Planleggingsdag
  20. april - Første skoledag etter påskeferie
 • Mai:
  17. mai – Grunnlovsdag
  26. mai – Kr. Himmelfart 
  27. mai – Inneklemt dag, skolen stengt.
 • Juni:
  06. juni – 2. pinsedag
  22. juni –  Siste skoledag
   
Til toppen