Adkomst og parkering

Slik finner du fram til oss.

Nærmeste kollektivstopp er Solberg (buss). Du kan også gå av på Avløs T-banestasjon.

Parkering

Skolen tilbyr gratis parkering for besøkende og ansatte. 

HC-parkering

Det er 2 tilgjengelige HC-parkeringsplasser ved skolen.