Aktuelt

Russefeiring i Lilestrøm

Fra kommuneoverlegen i Lillestrøm: Russefeiringen nærmer seg slutten. Det er pågående utbrudd med korona blant russ i Bærum, Oslo og i Lørenskog. Det har først og fremst vært smitte blant russ som ruller på buss.  

Sommeravslutninger uten foresatte i år også

Grunnet korona blir det ikke tradisjonell avslutning for Vg3-elevene med foresatte i år heller. Det blir avslutning for elevene sammen med kontaktlærerne og lærere på dagtid.    

Streik avsluttet ved bruk av tvungen lønnsnemnd

KS og Unio er nettopp ferdig med møte med arbeidministeren som meddelte at regjeringen avslutter streiken ved bruk av tvungen lønnsnemnd. Dette grunnet den kritiske situasjonen ved gjenvinningsanlegget Frevar i Fredrikstad.  

Gult nivå fra mandag 7. juni - Alle elevene til skolen hver dag

Fra mandag går skolene i Lillestrøm kommune over til gult nivå fordi det ikke er smittevernfaglig grunnlag for rødt nivå lenger. Smittetallet i kommunen er stabilt lavt, og andel ukjent smitte er gått ned. Det er heller ingen russ som har blitt smittet etter 21. mai.    Vi fortsetter med lavterskel testing på skolene også neste uke Tirsdag 8/6 og onsdag 9/6 kl.12.00 - 14.00.

Tilstedeværelse uke 22

Tilrettelagt opplæring og innføringsklassene møter alle dager, mens SF og YF veksler på tilstedeværelse de samme dagene, se vedlagte oversikter.    

Konkurranse om å lage den beste kampanjen for en rusfri trafikk

Elever i 2MKA har i dag gått videre til finalen i DeathTrip 2021!  

Muntlig eksamen er avlyst

Gjelder også for elever i Vg3. Alle privatisteksamener (inkl morsmålseksamener) går som planlagt.  

Streik på flere videregående skoler i Viken

Over 220 ansatte ved ulike videregående skoler i Viken er tatt ut i streiken som ikke berører driften på Sørumsand vgs. i første omgang.

Koronautbrudd blant russ

Det er konstatert et smitteutbrudd blant russen, til nå er 32 stykker smittet med korona i dette utbruddet. De smittede kommer fra flere ulike russebusser og kommuner.  

Rødt nivå uke 22 (t.o.m. 6. juni)

Pga. pågående smitteutbrudd blant russen har kommuneoverlegene i Rælingen, Lørenskog og Lillestrøm satt de videregående skolene på rødt nivå ut neste uke. Det er per nå ingen russ ved vår skole som er bekreftet smittet. TO/Tilrettelagt og 0FMA/innføringsklassen skal møte på skolen som vanlig. Liste over tilstedeværelse på YF og SF blir lagt ut så snart disse er klare.   

Til toppen