Besøk fra bransjen

Mandag 16. januar hadde Teknologi- og industrifag vg2 besøk av Pumpe-Service

Dagen ble arrangert i samarbeid med Opplæringskontoret for mekaniske fag. Elevene fikk informasjon om bedriften og gode tips som de kan ta med seg videre når de skal ut i arbeidslivet.  Resten av dagen ble tilbragt i verkstedet hvor elevene ble delt inn i grupper og skulle arbeide med hver sin pumpe. Pumpe-Service hadde med seg en industrimekanikerlærling som hjalp elevene underveis.

Skolen har i flere år hatt et godt samarbeid med bedriften og har rekruttert flere læringer dit. Pumpe-service er leverandør av ulike pumpeløsninger i Oslo og Akershus; lensepumper, vann/avløp og sentrifugalpumper for VVS. I tillegg utfører de service og vedlikehold på pumpene.

Robert Butteberg er daglig leder i Pumpe-service og tok selv turen til skolen denne dagen. Han setter mer enn gjerne av tid til skolebesøk og synes det er viktig å bidra til at elevene får god innsikt i mulighetene innenfor teknologiske fag. Det er jo på denne arenaen de kan møte deres fremtidige lærlinger! Det er stadig et økende behov for lærlinger i denne bransjen. Vann og avløp er alle avhengige av, så dette er en trygg- og ikke minst viktig jobb.

Til toppen