Elevundersøkelsen 2021

Elevundersøkelsen gjennomføres hver høst og gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Skolen gjennomfører undersøkelsen i uke 46-50.

Flere av de faste spørsmålene er relevante for å belyse elevenes opplevelse av skolehverdagen i pandemitiden. Undersøkelsen er anonym. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.
 

Personlig veiledere skal sørge for at undersøkelsen blir gjennomført i klassene.

Temaer for undersøkelsen er:

  • trivsel
  • motivasjon
  • hjemme-skole
  • støtte fra lærerne
  • arbeidsforhold og læring
  • vurdering for læring
  • medvirkning
  • trygt miljø
  • regler på skolen
  • utdannings- og yrkesrådgivning 

 

Les mer om undersøkelsen her: informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen.pdf (udir.no)

Til toppen