Elevundersøkelsen 2022

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre. På Sørumsand vgs gjennomføres undersøkelsen i 2022 i uke 48 og 49, dvs. i perioden mandag 28. november til fredag 9. desember.

Temaer for undersøkelsen er:


•    Trivsel
•    Motivasjon, arbeidsforhold og læring
•    Hjem-skole-samarbeid
•    Støtte fra lærer
•    Vurdering for læring
•    Medvirkning
•    Regler på skolen
•    Trygt miljø
•    Rådgiving

Her er spørsmålene elevene skal svare på

Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. Det betyr at de som skal bruke resultatene, bygger tiltak på undersøkelsessvar som er representative for elevenes syn på læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning.

Les mer om elevundersøkelsen (Udir)


Informasjon til foreldre på ulike språk

Informasjon til foreldre (bokmål) (PDF, 104 kB)

Informasjon til foreldre (nynorsk) (PDF, 90 kB)

Informasjon til foreldre (engelsk) (PDF, 129 kB)

Informasjon til foreldre (dari) (PDF, 182 kB)

Informasjon til foreldre (arabisk) (PDF, 160 kB)

Informasjon til foreldre (tigrinja) (PDF, 174 kB)

Informasjon til foreldre (nordsamisk) (PDF, 113 kB)
 

Til toppen