Elevundersøkelsen 2023

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. 

Svarene fra elevene brukes for å gjøre skolen bedre.

På Sørumsand VGS gjennomføres Elevundersøkelsen 2023 i perioden mandag 20. november til fredag 1. desember.

I undersøkelsen skal eleven svare på mange ulike spørsmål om hvordan de opplever å være elev på Sørumsand VGS.  Her er temaene:

  • Trivsel
  • Motivasjon
  • Hjem - skole
  • Støtte fra lærerne
  • Arbeidsforhold og læring 
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Trygt miljø
  • Regler på skolen
  • Utdannings- og yrkesrådgivning

Demovisning av spørsmål elevene skal besvare

Tegning av elever - Klikk for stort bilde

 

Når elevene svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, regnes svarene som personopplysninger. Personvern er viktig i elevundersøkelsen, og i år er kravene til beskyttelse av dataene ytterligere skjerpet. Resultater fra undersøkelsen publiseres på en måte som ikke gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar.
Mer informasjon om personvernet i elevundersøkelsen 

Les mer om elevundersøkelsen