Velkommen til skolestart!

Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart onsdag 17. august.
Under finner du informasjon og praktiske opplysninger som vil gjøre det enkelt for deg å komme i gang som elev ved Sørumsand videregående skole.
Skolebygget - Klikk for stort bildeSkolen i sommersom 

Første skoledag - onsdag 17. august

Følgende elever/klasser møter på skoleplassen foran hovedinngangen:

  • Kl. 09.00 - Kombinasjonsklassen
  • Kl. 10.00 - Vg1 YF  – (EL, TI og RM)
  • Kl. 10.30 - Vg1 SF  –  (ST og MK)
  • Kl. 11.00 - Vg2 YF
  • Kl. 11.30 - Vg2 SF (ST og MK)
  • Kl. 12.00 - Vg3 SF (ST, MK, PB)

Følgende elever møter i biblioteket:

  • Kl. 12.30 - TO

Definisjoner
YF (Yrkesfag):
EL/Elektrofag, TI/Teknologi- og industrifag og RM/Restaurant- og matfag

SF (Studieforberedende):
ST/Studiespesialisering og MK/Medier og kommunikasjon
PB/Påbygging til generell studiekompetanse

TO - Tilrettelagt opplæring

 

Takk ja til plass i VIGO og møt opp første dag

Er du ikke til stede når skolen starter opp kan plassen din gå til en elev som står på ventelisten. Er du syk, eller har en annen viktig grunn til ikke å møte opp, gir du beskjed til skolen slik at du beholder plassen din.   Send e-post til skolens postmottak.

Er det fortsatt mulig å komme inn der jeg vil?

Dersom du står på venteliste for opptak til en annen skole og/eller et annet utdanningsprogram, må du vente til du eventuelt blir kontaktet.  

Klasser og lærere

Hvilke lærere du får, hvilken klasse du skal gå i, og hvilke fag du skal ha, finner du under «Klasser og grupper» i Visma InSchool. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli gjort endringer på klassesammensetningen helt frem til 17. august. Dere vil også få en orientering om klasser og lærere ved første skoledag.

Elev-PC

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Du må selv sørge for å skaffe deg en PC/Mac til skolestart. Du kan bruke din egen private datamaskin, forutsatt at den har skjerm og ytelse som tilfredsstiller kravene innenfor ditt utdanningsprogram. Som elev i Viken tilbyr fylkeskommunen gunstige betingelser for innkjøp av PC/Mac. Se mer om dette (under). 

Utdanningsprogram hvor elever må ha PC (ikke Mac):

  • Elektro og datateknologi
  • Teknologi- og industrifag

Kravet til PC kontra Mac skyldes at programvaren i respektive fag ikke fungerer på Mac.

Les mer om elev-PC og bestilling

Husk å aktivere din Viken-bruker

For å få tilgang til programvare og andre tjenester som du må ha som elev i Viken må du aktivere din Viken – bruker. Som ny elev vil du få tilsendt en SMS som hjelper deg til å aktivere denne.

Slik aktiverer du din Viken-bruker

Glemt passord eller brukernavn

Har du har glemt passord eller brukernavn til Viken-bruker?

Glemt passord eller brukernavn

Oppsett av PC/Mac

Trenger du hjelp til installering, pålogging og tilgang til IT – systemene, for eksempel til Office 365 eller Viken-e-post?

Installering, pålogging og tilgang til IT-systemer

Fotografering, skolekort og oblater

Som elev får du utdelt et skolekort med bilde og oblat. Vi tar bilder av alle nye elever ved starten på skoleåret, og du vil få beskjed når det er din tur til å bli fotografert. Oblatet klistres på skolekortet ved utlevering, og viser at skolekortet er gyldig for inneværende skoleår.

Elever i 2. og 3. klasse som allerede har et skolekort fra skoleåret 21/22 skal bruke dette i 22/23.

Mer om skolekort

Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) vil være en stor del av skolehverdagen din. Her vil du finne informasjon om timeplaner, klassetilhørighet, kontakt- og faglærere, fravær, anmerkninger og karakterer. Her kan du også levere digitale søknader av ulik karakter.  

Les mer om Visma InSchool og se introduksjonsvideo

Fravær

Du melder selv inn ditt eget fravær i Visma InSchool. Er du syk eller forhindret fra å møte på første skoledag, må du kontakte skolen direkte

Se fraværsreglement for alle elever i Viken 

Skoleskyss

Du trenger ikke å søke om skoleskyss. Eventuelle spørsmål om skoleskyss retter du direkte til Lene i resepsjonen på e – post:  lenebj@viken.no 

Sjekk om du har rett til skoleskyss

Gratis lærebøker

Du får låne lærebøker av skolen. Bøkene blir utlevert ved skolestart og skal leveres inn igjen ved skoleslutt. Vi ber deg om å behandle bøkene med respekt. Bøker som blir borte, eller som blir ødelagt, må erstattes av eleven selv.

Les reglementet for utlån av lærebøker

Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke om lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Husk å søke om utstyrsstipend innen 15. november! Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må søke for å få det. Du kan også søke om borteboerstipend eller inntektsavhengig stipend

Les mer om lån og stipend på Lånekassen.no

Skoleferier og fridager

Se skoleruta for kommende skoleår

Rådgivere og helsesykepleier på skolen

Trenger du noen å snakke med om utfordringer i skolehverdagen? Skolen har flere typer rådgivere som kan hjelpe deg. 

Les mer om skolens rådgivertjeneste

Reglement og rutiner

Har du spørsmål angående fravær, ordensreglement, eller rettigheter og plikter som du har som elev i videregående skole? 

Les reglement og rutiner som gjelder for deg som elev

Spørsmål?

Har du andre spørsmål? Da sender du e-post med spørsmålet ditt til:  sorumsandvgs@viken.no

Parkering

Det er begrenset med parkeringsplasser på skolen. Vi oppfordrer derfor til bruk av kollektive transportmidler.

Les mer om parkering ved skolen

Forsikringer

Som elev ved Sørumsand videregående skole er du forsikret gjennom Viken fylkeskommunes avtale med KLP. Forsikringen dekker personskade. Den dekker ikke tap av personlig utstyr eller verdisaker

Les mer om hva forsikringen dekker og hvordan du bruker den

 

Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart!

Til toppen