Informasjon om eksamen våren 2021

Muntlig eksamen for elever i Vg3 (3PBA, 3STA, 3STB, 3STC og 3MKA) skal gjennomføres våren 2021. Det blir ikke gjennomført skriftlige, praktiske eller muntlige-praktiske eksamener for Vg3.

Det blir ingen eksamener for elever som går i Vg1, Vg2, 0FMA eller TO-klasser.

Følgende fag for elever i Vg3 har muntlig eksamensform: Matematikk S2, matematikk R2, Matematikk 2P, Matematikk 2P-Y, norsk, historie, religion og etikk, sosiologi og sosialantropologi, samfunnsgeografi, politikk og menneskerettigheter, markedsføring og ledelse 1, psykologi 1, psykologi 2, rettslære 1, rettslære 2, internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk, fransk, tysk og spansk.

Skolens trekk er gjort for flere måneder siden. Elever i Vg3 som da ble trukket ut til praktisk eller muntlig-praktisk eksamen - og ikke til muntlig eksamen, skal ikke ha eksamen.

Elever som på grunn av fagkombinasjon skulle hatt flere enn èn muntlig eksamen, skal kun opp til èn muntlig eksamen (gjelder elever som på grunn av fagkombinasjon ikke har norsk skriftlige eksamensfag).

 

Oversikt over datoer for offentliggjøring av trekk og datoer for eksamen, kommer vi tilbake til.

Til toppen