Kartlegging av ungdomsmiljøet på Sørumsand

OUT har spurt elever hvordan de opplever ungdomsmiljøet. 

Våren 2021 ble det gjennomført en kartlegging av ungdomsmiljøet på Sørumsand i regi av OUT v/Lillestrøm kommune. Deres viktigste jobb er å være en bidragsyter til at unge i Lillestrøm kommune opplever en trygg og positiv ungdomstid. OUT driver oppsøkende arbeid med ungdom i alderen 13 - 24 år, og skal være en pådriver for at overgangen mellom ungdomstiden og voksenlivet blir så enkel og bra som mulig. 

Rapporten bygger imidlertid på observasjoner og erfaringer fra slutten av februar til midten av april 2021, da det var en økende bekymring rundt ungdomsmiljøet på Sørumsand i denne perioden. I tillegg til OUT sine egne feltobservasjoner, og innsikt i ungdomsmiljøet, har OUT innhentet informasjon fra relevante samarbeidspartnere. Ungdommenes egne 5 erfaringer og opplevelse av trygghet på Sørumsand, samt inntrykk av ungdomsmiljøet, ble kartlagt gjennom ett spørreskjema i Forms, med hovedvekt på spørsmål om ungdommene opplevde ungdomsmiljøet på Sørumsand som trygt.
 

Rapporten kan du lese her: Tilstandsrapport ungdomsmiljø (PDF, 581 kB)

Du kan også lese mer om OUT på hjemmesiden til Lillestrøm kommune: Oppsøkende ungdomsteam

Til toppen