Målrettet jevnlig testing i flere klasser - informasjon fra kommuneoverlegen

Mange elever på Sørumsand vgs. har testet positivt på korona i løpet av de siste par ukene. I samråd med kommuneoverlegen har det derfor blitt igangsatt jevnlig testing (selvtest) i flere klasser.

Hender med latexhansker håndterer koronaprøve i reagensrør - Klikk for stort bilde Unsplash/Mufid Majnun  

Smitten blant barn og unge fortsetter å øke, og kommuneoverlegen gir derfor en del råd for å forsøke å redusere smittespredningen. FHI og Helsedirektoratet anbefaler ikke at skolene massetester på alle trinn og i alle klasser, men målretter testingen mot de klassene og trinnene hvor det er smitte. Kommuneoverlegen ønsker å bruke målrettet jevnlig testing så mye som mulig.

For de videregående skolen vil det si at:

  • Elevene går raskt vil gå over til jevnlig testing to ganger i uka, det er kun berørte klasser som testes.
  • Hvis det tilkommer mer enn tre positive i samme klasse eller på ulike klasser/trinn, så anbefales det at hele trinnet testes.
  • Kommuneoverlegen anbefaler at elevene holder seg hjemme fra fritidsaktiviteter til testing er avsluttet hvis det kommer mer enn tre positive i testingen de deltar i (selv om de selv er negative).
  • Det er også en anbefaling fra Helsedirektoratet og FHI om at elever holder avstand til hverandre til første testsvar foreligger. De behøver ikke holde seg hjemme fra skolen, men det er fint å få tatt første test så raskt som mulig. 
     
Til toppen