Markering av FN-dagen 24. oktober

FN-flagget ble heist og Elevrådet holdt appell for alle elever og ansatte. Årets tema var menneskerettigheter under press.

Lærerne i samfunnskunnskap samarbeidet om et opplegg knyttet til årets tema, slik at elevene arbeidet med tematikken i forkant av FN-dagen. Elevene dekorerte biblioteket med plakater fra dette arbeidet.