Skolematundersøkelsen 2023

Skolematundersøkelsen er en spørreundersøkelse som skal gjennomføres på videregående skoler i Viken i uke 5-7. Spørsmålene omhandler blant annet mat- og måltidsvaner, trivsel, konsentrasjon, læring, eleven og familien. 

På vår skole startet vi med fokus på sunn og bærekraftig mat da vi for noen år siden deltok i prosjektet «Sunne og bærekraftige kantiner». Nå tilbyr vi elevene gratis, sunn og bærekraftig skolemat hver dag, en ekstra grunn til at vi ønsker å bidra til at svarprosenten blir så høy som mulig.

Hjemmebakt brød med sunt pålegg - Klikk for stort bildeSunn mat Matvalget

Hvem står bak undersøkelsen?

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune og Folkehelseinstituttet. Spørreundersøkelsen vil også gjennomføres ved videregående skoler i Vestland fylke og Oslo kommune.

Hvorfor undersøkelsen gjennomføres 

Viken fylkeskommune vil bruke resultatet fra undersøkelsen i planlegging- og evalueringsarbeid av gratis skolemåltid. Resultatene vil også benyttes i forskning- og utviklingsprosjekter, der målet er å fremskaffe ny kunnskap om skolemåltidet i Norge. 

Om deltakelsen, personvern og anonymitet

Ved å svare på undersøkelsen hjelper elevene til i planleggingen og evalueringsarbeidet av et gratis måltid. Videre er svarene et viktig bidrag til forskning om mat og måltider i skolen. 
Spørreundersøkelsen er anonym, det er ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner ut i fra de svarene som blir avgitt. Det er frivillig å svare på undersøkelsen. Dersom eleven ikke vil delta, kan de la være å svare.

Ved spørsmål kontakt: 

Viken fylkeskommune v/ Magne Skaalvik: magnes@viken.no
Folkehelseinstituttet v/Prosjektkoordinator Annlaug Selstø: annlaug.selsto@fhi.no   
Prosjektleder Elling Bere: EllingTufte.Bere@fhi.no  

Til toppen