VG-1-klassene besøker Stortinget

Alle våre fire Vg1-klasser på studiespesialisering besøker Stortinget i desember/januar

Her gjennomfører de læringsspillet DEMO, hvor elevene trer inn i rollen som stortingsrepresentanter og opplever Stortinget i praksis. Målet er aktiv læring om demokrati og medborgerskap og forståelse for vårt demokratiske system.