Vi har blitt Miljøfyrtårn!

4. mai mottok skolen godkjenningsbrevet fra stiftelsen Miljøfyrtårn med beskjed om at kriteriesettet for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn er ivaretatt.

I tiden framover skal vi gjennomføre tiltak for å skape en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljfyråarn-logo - Klikk for stort bilde Stiftelsen Miljøfyrtårn

For å bli sertifisert måtte skolen dokumentere og oppfylle både lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning. Kravene omfatter hvordan vi er organisert, og arbeider målrettet innenfor følgende områder:

  • Arbeidsmiljø - velfungerende system for miljøledelse med involvering av ansatte og elever
  • Avfallshåndtering - kildesortere avfall, redusere både papir-, plast- og matavfall
  • Energibruk - redusere energiforbruket
  • Innkjøp - ta miljøhensyn ved innkjøp av varer og tjenester, prioritere økologiske varer og kortreist mat
  • Transport - legge til rette for bruk av kollektivtransport og sykkel

Selv om vi ble godkjent og oppfyller kriteriesettet, er det mye vi på Sørumsand vgs. kan bli bedre på, og i tiden framover skal vi gjennomføre tiltak for å skape en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Ved å implementere miljøkravene i den daglige driften og tilpasse det slik at det blir en naturlig del av hverdagen til både ansatte og elever, ønsker vi å oppnå i høyere grad en bevisstgjøring i det vi gjør hver dag.

 

Alle virksomheter som er sertifisert som Miljøfyrtårn må årlig rapportere på sitt klima- og miljøarbeid.

Miljøfyrtårnordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn