Gratis læremidler

Videregående opplæring er gratis og fylkeskommunen dekker utgifter til nødvendige trykte og digitale læremidler. Utstyr som kladdebøker og annet personlig utstyr må elevene holde seg med selv.

Erstatningsplikt

  • Utlån registreres personlig på den enkelte elev. Hvis elever skifter linje, slutter eller bytter skole må bøkene leveres tilbake til biblioteket umiddelbart.
  • Elevene er økonomisk ansvarlig for bøkene. Dersom bøkene mistes, ødelegges eller forbyttes i løpet av skoleåret, må de erstattes. For å kunne låne lærebøker må elevene undertegne Avtale om lån av læremidler i Viken fylkeskommune. 
  • Absolutt siste leveringsdag for lærebøker (og eventuelt alt annet som er lånt på biblioteket) er siste skoledag. Husk at all levering av lærebøker kun skal skje på biblioteket. Etter denne dato er det ikke mulig å levere tilbake bøker og faktura vil bli sendt ut. Dette fordi nye bøker må erstatte det som ikke ble levert inn og nye bøker må bestilles umiddelbart for å få dem klare til nytt skoleår.
  • Det er heller ikke mulig å låne bøker i sommerferien. Dette fordi man må sikre at det er nok bøker til elevene som starter i det nye skoleåret.
Til toppen