Pedagogisk profil

Sørumsand videregående skole har utviklet "Tettere på", et opplegg for tettere oppfølging av hver enkelt elev. Hensikten er at flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring med best mulig resultat.

 

Sørumsand videregående skoles målsetting

 • Elever fullfører og består i alle fag
 • Minske frafallet
 • Gjøre det som er besluttet

Skolen har tro på at tett, positiv og systematisk elevoppfølging vil hjelpe elevene til å få mest mulig ut av sin skolegang. Vi ønsker derfor å være "tettere på" hver enkelt elev på en konstruktiv og hjelpende måte.

 

Skolens mål og retning for læringsarbeidet

 • Tett og systematisk oppfølging av alle elever.​
 • Oppgaver og ansvarsdeling mellom lærer, PV og leder​
 • Tydelige regler og system for oppfølging

 

med tanke på:

 • fravær
 • utvalgte punkter i ordensreglementet
 • informasjonsinnhenting og kartlegging
 • samarbeid med foresatte
 • systematikk i oppfølgingen
 • alternative opplæringsløp
Til toppen