FN-skole+

Sørumsand videregående skole er en FN pluss-skole og samarbeider med FN-sambandet om å fremme kunnskap og innsikt om FN.

FN-skolelogo - Klikk for stort bildeFN-skolelogo FN-sambandet  

Økt kunnskap om FN

FN-sambandet og Sørumsand videregående jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål ved å:

  • Informere om FN og FNs arbeid       
  • Skape interesse for og debatt om FN og internasjonale spørsmål
  • Øke forståelsen for årsaker og sammenhenger i internasjonal politikk
  • Bidra til positive holdninger til solidaritet og internasjonalt forpliktende samarbeid
  • Fokusere på utfordringer knyttet til bærekraft og miljø
  • Økt fokus på demokrati og medborgerskap i undervisningen
  • Deltagelse på lokale og regionale FN-rollespill


Bidra til

FN har som mål å arbeide for internasjonal fred og sikkerhet og å utvikle vennskapelige relasjoner. FN har også arbeidsområder innen internasjonal rett, utvikling, økonomisk utvikling, og menneskerettigheter.

Internasjonalt innehar FN en rolle som fredsskapende organisasjon.

I dag er det 193 land som er medlem i FN og som har undertegnet FN-pakten. FN-pakten er en internasjonal traktat som er reglene og prinsippene for styringen av FN. Den inneholder retningslinjer om rettigheter og plikter hvert av medlemslandene har. Les mer om FN på www.fn.no

FN utarbeidet i 2015 bærekraftsmålene, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene inne 2030. Les mer om disse på https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

 

 

 

Til toppen