Sørumsand vgs tilbyr mulighet for å ta Vg2 studiespesialisering i England

Sørumsand vgs har etablert og drifter et utvekslingssamarbeid med Lincoln College i England. Utvekslingssamarbeidet innebærer at inntil 30 elever kan ta hele VG2 ved Lincoln college. Tilbudet er søkbart for elever i Viken fylkeskommune som går eller har gått Vg1 studiespesialisering. 

Likeverdige eller mer omfattende faglig innhold enn norsk læreplan 

Lincoln College i Lincolnshire tilbyr en rekke fag, opp mot britisk A-level nivå, B-tec og andre sertifiseringer. Sørumsand gir forhåndsgodkjenning til fag hvor pensum er likeverdig eller mer omfattende enn de norske programfagene og sikrer at de har en fagkombinasjon som gir vitnemål etter Vg3.  

Elevene integreres i ordinære klasser 

Elevene vil integreres i ordinære klasser ved Lincoln College, og tar eksamen i fagene før hjemreise på lik linje med engelske studenter. De norske elevene vil få undervisning i fellesfagene historie, språk (tysk, spansk eller fransk, både nivå 1 og 2) og matematikk. 

Programfag 

Elevene kan velge mellom en rekke ulike programfag innenfor programområde realfag og/eller språk, samfunnsfag og økonomi, og dessuten velge fag som kan bygges videre på i Vg3 for å sikre full faglig fordypning. Lincoln College og Sørumsand videregående skole har kvalitetssikret opplæringen opp mot kompetansemålene. 

Fag tatt ved Lincoln College blir godkjent ved hjemkomst 

Fagene som elevene velger vil bli godkjent ved hjemkomst, men de vil ikke komme på vitnemålet med tallkarakter. Elevene vil få diplom med resultater fra Lincoln College og det vil være mulig for elevene å fortsette med alle valgte programfag på Vg3. Elevene får altså et fullverdig tilbud og vil være godt forberedt til å fortsette utdanningsløpet på Vg3. 

Sosial og personlig oppfølging 

Elevene vil følges både til og fra Lincoln College av lærere fra Sørumsand videregående skole. Det vil være en lærer med kontaktlæreransvar for klassen i Norge som følger opp elevene.  

Alle elever får en personlig tutor (veileder) ved Lincoln College som følger med i den faglige utviklingen, og som passer på at elevene har det bra på skolen og i vertsfamilien. 

Elevene vil innkvarteres i vertsfamilier for på den måten å få et godt innblikk i engelsk språk og kultur. 

Hvordan søker elever om å delta?  

Elever søker om å delta gjennom Vigo, og søknadsfristen er 1. februar. 

Ansatte ved Sørumsand vgs gjennomfører intervjuer med søkerne og vurderer hvem som skal få tilbud om plass. Plasser tildeles basert på en helhetsvurdering av elevens engelskferdigheter, karakter, orden, adferd og motivasjon. Elevene må ha bestått alle fag på Vg1 og ha minimum 4 i engelsk for å kunne reise.  

Finansiering 

Ved Lincoln College må du betale skolepenger. Utvekslingsprogrammet er godkjent slik at elever kan søke utdanningsstøtte/stipend i Lånekassen. 

Se bilder og les mer om Lincoln College

Til toppen