VIP-makkerskap

Sørumsand videregående skole har siden 2018 fulgt skoleprogrammet VIP-makkerskap for å gi elevene en god skolestart i et godt læringsmiljø. VIP-makkerskap er et praktisk verktøy for bedre læringsmiljø knyttet til skoleprogrammet VIP, som skolen gjennomfører i alle vg1 klassene, vg2 yrkesfag, vg3 Påbygg til generell studiekompetanse (PB) og på tilrettelagt opplæring (TO).

VIP – makkerskap ved Sørumsand videregående skole

VIP-makkerskap vestreviken Fokuset er tydelig klasseledelse. VIP-makkerskap handler om å øke elevers sosiale kompetanse. Dette gjøres både ved å gjennomføre lærerstyrt makker- og gruppeinndeling, og ved å praktisere enkle øvelser om samarbeid og bedre kommunikasjon. 

Vi vet at faglig og sosial fungering henger tett sammen, og at elevene bruker mye energi de første ukene på å finne sin sosiale plass. Ved å starte med VIP - makkerskap allerede fra første skoledag sammen med kontaktlærer / personlig veileder kan dette støtte opp arbeidet med å skape et inkluderende og trygt klasserom hvor det er fokus på fellesskap.

Målsetting

Hovedmålsettingen med VIP-makkerskap er å skape inkluderende klasserom hvor færre elever skal oppleve at de faller utenfor. Dette er videre formulert i fem målsettinger. VIP-makkerskap skal bidra til:

  • en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole, og mellom trinn og program på videregående skole
  • at elevene skal bli kjent med flere i klassen
  • å skape et tettere og tryggere klassemiljø tidlig 
  • å øke elevers sosiale kompetanse
  • å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket
Til toppen