St. Hallvard videregående skole

  • Informasjon om korona på grønt nivå
    Skolen er på grønt nivå og elevene skal oppleve en tilnærmet normal skolehverdag. Det betyr at vi fortsatt skal følge smittevernregler, ha god håndhygiene, ha få nærkontakter, prøve å holde avstand der vi kan og holde oss hjemme hvis vi er syke. Dersom du får symptomer på koronasykdom – forkjølelse, feber eller liknende – skal du likevel ta en koronatest i din hjemkommune og holde deg hjemme i isolasjon til du har fått svar på testen.

Aktuelt

Til toppen