St. Hallvard videregående skole

  • Fraværsføring fra 11. oktober
    Fra og med mandag 11.10, altså etter høstferien, er vi tilbake til de ordinære fraværsreglene. Det nye er da at melding fra foreldre eller egenerklæring ikke lenger godtas som dokumentasjon ved helserelatert fravær.

Aktuelt

Til toppen