St. Hallvard videregående skole

  • Oppdatert 08.04.21: I uke 15 er skolen fortsatt på rødt tiltaksnivå.
    Det ble bestemt i møte med kommuneoverlegene i Lier og Drammen onsdag 24. mars. Det presiseres at rødt nivå ikke betyr hjemmeundervisning og skolen er åpen. Hvem bestemmer? En viktig presisering er at skolen selv ikke kan bestemme hvilket tiltaksnivå vi skal drive opplæring etter. Det er kun kommunale og nasjonale helsemyndigheter som har kompetanse og hjemmel til å gjøre slike vurderinger. Selv om vi er på rødt nivå, skal alle elevene på spesialavdelingen være på skolen hver dag.

Aktuelt

Kalender

Til toppen