Elevundersøkelsen 2021

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Ved St. Hallvard vgs. gjennomføres den i år fra 42 til uke 44

Illustrasjonsbilde S.A/St. Hallvard vgs     

Viken fylkeskommune har bestemt at alle trinn i videregående skole skal gjennomføre undersøkelsen. Det er frivillig for elevene å delta, men vi oppfordrer alle elever til å delta slik at skolen kan bli bedre.

Undersøkelsen er anonym. I år er det satt av tid fra uke 42 og til 44, til gjennomføring på vår skole.

Formålet med undersøkelsen

Elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeier og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet.

Informasjon til elever i VGS

Informasjon til foresatte 

Til toppen