Gjennomføring av elevundersøkelsen 2022

T. Tamberg/St. Hallvard vgs

Undersøkelsen er anonym. I år er det ukene 47 - 50 som er satt av til gjennomføring her ved skolen.

Viken fylkeskommune har bestemt at alle trinn i videregående skole skal gjennomføre undersøkelsen. Det er frivillig for elevene å delta, men vi oppfordrer alle elever til å delta slik at skolen kan bli bedre. Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. Det betyr at de som skal bruke resultatene, bygger tiltak på undersøkelsessvar som er representative for elevenes syn på læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning.

Informasjon til foresatte

Informasjon til elevene

Les mer om elevundersøkelsen (Udir)

Til toppen