Informasjonskveld for 10. trinn elever og foresatte mandag 6. februar

St. Hallvard vgs/T.Tandberg

Kl 1800 – 1850: Idrettsfag i Reistad Arena. Parkering på hovedskolen, Jensvollveien 40, 3413 Lier.

Kl 1800 – 1850: Musikk, dans og drama i MD-bygget, Jensvollveien 28, 3413 Lier.

Kl 1900 – 2000: Studiespesialisering på hovedskolen, Jensvollveien 40. 

Utdanningstilbud på St. Hallvard vgs

Nærskoler

Som elev i Viken kan du søke på alle de fylkeskommunale videregående skolene i Viken, men du får ekstrapoeng for å søke din nærskole.

Søknadsfrister

Ordinær søknadsfrist 1.mars

  • Søknadsfrist for søkere til videregående skole og til læreplass

Fortrinnsrett 1. februar

  • Frist for lærekandidater og inntak på grunnlag av fortrinnsrett eller individuell vurdering

Du søker via vigo.no

  • Alle som søker videregående opplæring, må søke via vigo.no
  • I VIGO får du også svar på søknaden din
Til toppen