Velkommen til skolestart for Vg1, 2022-23

Illustrasjonsbilde St Hallvard vgs/T. Tandberg   

For å få en trygg og positiv skolestart og et godt skoleløp ønsker vi å starte med en oppstartsamtale med deg, foresatt(e) og kontaktlærer. Du vil bli kontaktet om tid og sted, like før skolestart. Da får du også vite hvem som er kontaktlæreren din.

Ditt første møte med skolen er altså en oppstartsamtale med kontaktlærer og foresatt(e) 17. august eller 18. august. Her er noen skjema du bør gjøre deg kjent med til det første møtet:

Oppstartsamtale (PDF, 160 kB) (Ta gjerne med deg skjemaet ferdig utfylt)

Elev-PC ordning

Ordensreglement

Avtale om lån av læremidler

Til oppstartsamtalen trenger du altså å ta med:

  • Utfylt skjema for oppstartsamtale
  • Skolesekk som egner seg til PC og mange bøker
  • Hengelås til bokskap, gjerne en kodelås
  • PC, lader og mobiltelefon

Etter at alle har hatt oppstartsamtale, møter elevene i aulaen 18. august, kl. 10.30. Rektor ønsker velkommen og det blir felles informasjon fra ledelsen, rådgivere og helsesykepleier skal presenteres.

I løpet av første og andre skoledag blir det også omvisning på skolen, bli-kjent aktiviteter og utlevering av lærebøker. 

Her finner du mer nyttig informasjon du trenger til skolestart. 

Takk ja til plass i VIGO og møt opp første dag

Er du ikke til stede når skolen starter opp, kan plassen din gå til en elev fra ventelisten. Er du syk eller har en annen viktig grunn til at du ikke kan møte opp, må du gi beskjed til skolen – i så god tid som mulig. 

Er det fortsatt mulig å komme inn der jeg vil?

Har du ikke fått plass på den skolen eller det utdanningsprogrammet du ønsker, og står på venteliste, må du vente til du eventuelt blir kontaktet av skolen du står på venteliste til.

Klasser og lærere

Du får vite hvem du kommer i klasse med når du begynner på skolen. Hvilke lærere du får, hvilken klasse du skal gå i og hvilke fag du skal ha, finner du i Visma InSchool. Se under menypunktet «Klasser og grupper». Du får tilgang til Visma InSchool så snart Viken-brukeren din er aktivert.

Elev-PC

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Du må selv sørge for å skaffe deg en PC/Mac til skolestart. Du kan bruke din egen maskin hvis du har en god nok maskin fra før, eller du kan kjøpe ny. Når du er elev i Viken, tilbyr fylkeskommunen en gunstig avtale for kjøp av PC/Mac. Du eier maskinen selv, også etter at du er ferdig på videregående skole.

Les mer om elev-PC og bestilling

Husk å aktivere din Viken-bruker

For å få tilgang på programvare og andre tjenester du trenger som elev i Viken, må du aktivere din Viken-bruker. Du vil som ny elev få en SMS med mulighet for å aktivere Viken-bruker 11. august eller en av de påfølgende dagene.

Slik aktiverer du din Viken-bruker

Glemt passord eller brukernavn

Har du har glemt passord eller brukernavn til Viken-bruker?

Glemt passord eller brukernavn

Oppsett av PC/Mac

Trenger du hjelp til installering, pålogging og tilgang til IT-systemer, for eksempel til Office 365 eller Viken-e-post?

IKT-veiledninger

Fotografering, skolekort og oblater

Som elev får du utdelt et skolekort med bilde og oblat. Vi tar bilder av alle nye elever på starten av skoleåret, og du vil få beskjed når det er din tur til å fotograferes. Oblatklistremerket viser at kortet er gyldig for inneværende skoleår og settes på skolekortet ved utlevering.

Mer om skolekort

Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) vil være en stor del av skolehverdagen din. Du vil se viktig informasjon som timeplan, klassetilhørighet, kontakt- og faglærere, fravær, anmerkninger og karakterer i VIS. Du kan også levere digitale søknader og gjennomføre fagvalg i VIS.

Les mer om Visma InSchool og se introduksjonsvideo

Fravær

Du melder fravær i Visma InSchool. Er du syk eller forhindret fra å møte på første skoledag, må du kontakte skolen direkte.

Se fraværsreglement for alle elever i Viken 

Skoleskyss

Du må søke om skoleskyss hvert år.

Finn ut om du har rett til skoleskyss, og hvordan du søker

Lån av lærebøker

Du får låne de lærebøkene du trenger i forbindelse med opplæringen. Bøkene blir utlevert ved skolestart og skal leveres inn igjen før skoleslutt. Vi ber deg behandle bøkene pent. Du må erstatte bøker som blir borte eller ødelagt. Du må passe godt på akkurat de bøkene som blir skannet i ditt navn, derfor ber vi deg straks skrive navnet ditt i bøkene du får utdelt og sette på bokbind.

Les reglementet for utlån av lærebøker

Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Husk å søke om utstyrsstipend innen fristen 15. november! Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må søke for å få det. Du kan også søke om borteboerstipend eller inntektsavhengig stipend

Les mer om lån og stipend på Lånekassen.no

Skoleferier og fridager

Se skoleruta for kommende skoleår

Rådgivere og helsesykepleier på skolen

Trenger du noen å snakke med om utfordringer i skolehverdagen? Skolen har flere typer rådgivere som kan hjelpe deg. 

Les mer om skolens rådgivertjeneste

Reglement og rutiner

Lurer du på noe om fravær, ordensreglementet eller hvilke rettigheter og plikter du har som elev i videregående skole? 

Les reglement og rutiner som gjelder for deg som elev

Parkering for elever

Det er begrenset med bilparkeringsplasser ved skolen. Du som elev må benytte parkeringsplassen ved Lier stadion, Nøsteveien 70. Her trenger du ikke å registrere bilen. Har du behov for spesiell tilrettelegging, kan du få parkeringsbevis. Kjøring på skolens område er ikke tillatt mellom 07.00 og 16.00.

Moped/scooter/ATV

Moped­- og sykkelparkering finnes ved innkjøringen til skolegården.

HC-parkering

Det er tilgjengelige HC-parkeringsplasser ved skolen.

Forsikringer

Du som elev er forsikret gjennom Viken fylkeskommunes avtale med KLP. Forsikringen gjelder personskade, og dekker ikke personlig utstyr eller verdisaker som PC, telefoner, klokker, smykker, sykler etc.  

Les mer om hva forsikringen dekker og hvordan du bruker den

Rektors hilsen

Vi ser frem til å få deg som elev hos oss og håper du vil få en fin og lærerik tid. Vi er mer enn 100 ansatte som vil legge forholdene til rette for at du skal trives og mestre utfordringer og slik oppnå maksimal læring som forberedelse til studier og yrkesliv.

Rektor Kaia Erlandsen S. Austad/St.Hallvard vgs   

Vennlig hilsen

Rektor Kaia Erlandsen

Velkommen til skolestart!

Til toppen