Informasjonskveld for foresatte til elever i Vg1

Velkommen til informasjonskveld tirsdag 12. september og onsdag 13. september. Sjekk hvilken dag du bør møte.

T. Tandberg

 

Merk tidene:

Tirsdag 12. september 2023 kl. 18.30 - for foresatte til elever i 1IDA (idrett), 1MDA (musikk), 1MDB/C (dans og drama) 

Onsdag 13. september 2023 kl. 18.30 - for foresatte til elever i 1STA, 1STB, 1STC, 1STD og 1STE 

Påmeldingsskjema (frist 8.9.)

Program: 

Felles samling i aulaen med informasjon om St. Hallvards satsningsområder og hvordan vi organiserer skolen.  

  • Rammeverk for læring og ledelse i Viken, våre satsingsområder og vårt pedagogiske utviklingsarbeid. 
  • §9a i opplæringsloven
  • Skolens ordensreglement, fraværsordning, søknader om utvidet tid og fritak for vurdering i sidemål, vurderingsgrunnlag, heldagsprøver og foreldresamtaler.
  • Beredskap
  • Presentasjon av fag
  • Rådgivere vil presentere rådgivertjenesten, PPOT og helsetjenesten ved skolen 

Etter felles samling i aulaen samler kontaktlærere foreldre/foresatte på klasserommet. 

Velkommen!