Karanteneregler og råd til deg som er nærkontakt til en smittet

Hvis du defineres som nærkontakt, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du har hatt så tett kontakt med en person med covid-19 at du kan ha blitt smittet. 

Hender med latexhansker håndterer koronaprøve i reagensrør - Klikk for stort bilde Unsplash/Mufid Majnun  

Det skilles mellom nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til den som er smittet, så som kjæreste eller bestevenn, og øvrige nærkontakter. Det skilles også mellom vaksinerte og uvaksinerte. Er du husstandsmedlem eller tilsvarende nær, vil du få beskjed av kommunen om hva som gjelder for deg. Øvrige nærkontakter (definisjonen er alle andre som har vært nærmere enn to meter i mer enn 15 minutter) vil i hovedsak få beskjed av den smittede selv. 

Karanteneplikt gjelder ikke for øvrige nærkontakter som: 

- Har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder 

- Har fått oppfriskningsdose (boosterdose etter fullvaksinering) for minst 1 uke siden 

- Er under 18 år eller elev i videregående skole 

- Har unntak pga. arbeid i kritisk samfunnsfunksjon, inkludert ansatte i skoler og barnehager.  Disse får fra 1. januar 2022 unntak fra karantene i arbeidstiden mot at de tester seg på dag 3 og 7 etter nærkontakt. Utenom arbeidstiden skal den ansatte være i fritidskarantene (avstå fra sosial omgang utenom arbeidstiden, unntatt omgang med egne husstandsmedlemmer og omgang som er nødvendig for å sikre barns hverdagslige omsorg og utdanning). 

Du må følge med på helsetilstanden din og om du får symptomer i 10 dager. Ha lav terskel for å teste deg selv ved milde symptomer. Dette gjelder også selv om du er unntatt karantene. 

Tar du en selvtest som blir positiv, må du være i isolasjon og du må ta en bekreftende prøve på teststasjonen. 

Det anbefales test dag 1, 3 og 7 etter kontakten (hurtigtest eller PCR). Det anbefales også å unngå fritidsaktiviteter og sosiale sammenkomster i testperioden. 

Til toppen