Kurstilbud for foresatte

Lier kommune inviterer foresatte med ungdom mellom 12-18 år til å være med i en ungdomsforeldre-veiledningsgruppe, høsten 2023

To kvinner i samtale ved pc - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB

Høsten 2023 starter Lier kommune opp en ungdomsforeldre-veiledningsgruppe i ICDP- International Child Development. 

Du er invitert til å være med. Har du en eller annen gang undret deg over:

  • Hvordan kan jeg jobbe for å bedre samspillet med ungdommen min?
  • Hvordan ønsker jeg å være i min foreldrerolle?
  • Hvordan kan jeg støtte og hjelpe ungdommen min til en best mulig hverdag og utvikling?
  • Hvordan løser andre foreldre vanlige utfordringer?

Er du opptatt av disse spørsmålene så kan denne veiledningsgruppen være noe for deg. Det er lurt at du tenker igjennom din motivasjon for å delta i gruppen, da kontinuitet og deltakelse alle 8 ganger er viktig, både for gruppedynamikken og din egen utvikling – og DU er et viktig bidrag inn i gruppen. Det er fint om foreldrepar får til å delta sammen, men det er fullt mulig å komme alene også.

Familielivet kan være både fint og utfordrende, på samme tid. I en hektisk hverdag kan det bli lite tid til å tenke over hvor viktige vi foreldre er for ungdommene våre, som er i superutvikling.

ICDP foreldregruppe er et lavterskeltilbud som passer ALLE foreldre og en trenger ikke å ha spesielle utfordringer for å delta. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og din ungdom, gjennom erfaringsdeling, refleksjoner og kunnskap om temaer for å bedre samspill og relasjon.

ICDP har tre hovedmål:

  • Å fremme den positive oppfatningen av og holdningen til ungdommen.
  • Å øke forståelsen av hvor viktig samspillet mellom ungdom og den voksne er ift. ungdommens utvikling.
  • Å styrke omsorgsgivers oppfatning av seg selv som kompetent og mestrende.

Sertifiserte ICDP veiledere holder kurset, Lise Braathen er familieterapeut i 0-26 og Ingvild Enger er helsesykepleier i skolehelsetjenesten og student i familieterapi.

Mer informasjon og påmelding til Lier kommune