Oppdatert 07.05.21: I uke 19 (fra mandag 10. mai) skal skolen over på gult nivå!

Alle elever skal møte på skolen alle dager! Kantina og aulaen er åpne så lenge alt går bra og smittevernreglene overholdes. Det betyr hold avstand i kantinekø og kun 4 elever ved hvert bord i aula.

Det blir nesten vanlige ringetider for Vg3 nå, og litt mer oppstykket for Vg1 med matpause midt i 3. time. Dette gjør vi for å redusere antall elever som oppholder seg i fellesområder samtidig.

Det ble bestemt i møte med kommuneoverlegene i Lier og Drammen onsdag 28. april. Hvem bestemmer? En viktig presisering er at skolen selv ikke kan bestemme hvilket tiltaksnivå vi skal drive opplæring etter. Det er kun kommunale og nasjonale helsemyndigheter som har kompetanse og hjemmel til å gjøre slike vurderinger.

Ringetider på gult nivå: VG1 og VG2/VG3
Ringetider på gult nivå: VG1 og VG2/VG3
Timer Vg1 Vg2 og Vg3
1t 0835-0930 0835-0940
2t 0940-1040 0950-1050
3t 1050-1120 1100-1200
pause 1120-1150 1200-1225
3t 1150-1225
4t 1230-1330 1225-1325
5t 1340-1440 1330-1430
6t 1445-1545 1445-1545 (gjelder få klasser og dager st.spes.

 

Vi er svært glade for at smittenivået er så lavt nå og ber alle fortsette å overholde smittevernreglene, slik at det forsetter å synke 💖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________

29.04.21: Uke 18: rød og uke 19: gul! Ingen smitte ved vår skole nå! :-)

Men smittenivået i Drammen og Lier er litt uoversiktlig, så i uke 18 er skolen fortsatt på rødt tiltaksnivå. Men i uke 19 (fra og med mandag 10. mai) er skolen på gult nivå og alle elever skal møte på skolen alle dager. Det presiseres at rødt nivå ikke betyr hjemmeundervisning og skolen er åpen. Selv om vi er på rødt nivå, skal alle elevene på spesialavdelingen være på skolen hver dag.

Hvem bestemmer? En viktig presisering er at skolen selv ikke kan bestemme hvilket tiltaksnivå vi skal drive opplæring etter. Det er kun kommunale og nasjonale helsemyndigheter som har kompetanse og hjemmel til å gjøre slike vurderinger.

Ny smittevernveileder for vgs er gjort gjeldende fra og med 12. april. Et av de nye kravene der er at vi skal tilrettelegge for så mye tilstedeværelse som mulig på rødt nivå, samtidig som vi bør halvere antall nærkontakter i forhold til gult nivå.

I uke 18 vil vi derfor på ID, MD og ST ha alle trinn på skolen samtidig, men bare halve klasser. Dette gjør vi for å redusere antall nærkontakter for elevene.

Onsdag 5. mai er det heldagsprøver i noen fag, da skal alle elever som har heldagsprøve møte på skolen

Gruppe I (den alfabetisk første halvdel av klassen - fornavn fra og med A til og med K) møter tirsdag og torsdag i uke 18.

Gruppe II (den alfabetisk siste halvdel av klassen - fornavn fra og med L til og med Å) møter mandag, onsdag og fredag i uke 18.

Dans og dramaklassene deles ikke alfabetisk. Danseelevene er i gruppe I og dramaelevene i gruppe II.

1IDA, 2IDA og MUA-klassene deles litt annerledes og får egen informasjon om dette fra kontaktlærer.

16.04.21 Vi er glade for at skolen nå er smittefri! Men siden smittenivået i Drammen og Lier er uoversiktlig, så er skolen fortsatt på rødt tiltaksnivå i uke 16 og 17. Det ble bestemt i møte med kommuneoverlegene i Lier og Drammen onsdag 14. april. Det presiseres at rødt nivå ikke betyr hjemmeundervisning og skolen er åpen.  

Hvem bestemmer? En viktig presisering er at skolen selv ikke kan bestemme hvilket tiltaksnivå vi skal drive opplæring etter. Det er kun kommunale og nasjonale helsemyndigheter som har kompetanse og hjemmel til å gjøre slike vurderinger. 

Selv om vi er på rødt nivå, skal alle elevene på spesialavdelingen være på skolen hver dag.

Ny smittevernveileder for vgs er gjort gjeldende fra og med 12. april. Et av de nye kravene der er at vi skal tilrettelegge for så mye tilstedeværelse som mulig på rødt nivå, samtidig som vi bør halvere antall nærkontakter i forhold til gult nivå. 

Vi vil derfor på ID, MD og ST ha alle trinn på skolen samtidig, men bare halve klasser. Dette gjør vi for å redusere antall nærkontakter for elevene. 

 Gruppe I (den alfabetisk første halvdel av klassen - fornavn fra og med A til og med K) møter tirsdag og torsdag i uke 16 og mandag, onsdag og fredag i uke 17.  

Gruppe II (den alfabetisk siste halvdel av klassen - fornavn fra og med L til og med Å) møter mandag, onsdag og fredag i uke 16 og tirsdag og torsdag i uke 17.  

Dans og dramaklassene deles ikke alfabetisk. Danseelevene er i gruppe I og dramaelevene i gruppe II.  

1IDA, 2IDA og MUA-klassene deles litt annerledes og får egen informasjon om dette fra kontaktlærer. 

_________________________

08.04.21: I uke 15 er skolen fortsatt på rødt tiltaksnivå.

Det ble bestemt i møte med kommuneoverlegene i Lier og Drammen onsdag 24. mars. Det presiseres at rødt nivå ikke betyr hjemmeundervisning og skolen er åpen.  

Hvem bestemmer? En viktig presisering er at skolen selv ikke kan bestemme hvilket tiltaksnivå vi skal drive opplæring etter. Det er kun kommunale og nasjonale helsemyndigheter som har kompetanse og hjemmel til å gjøre slike vurderinger. 

Selv om vi er på rødt nivå, skal alle elevene på spesialavdelingen være på skolen hver dag. 

Ny smittevernveileder for vgs gjøres gjeldende fra og med 12. april. Et av de nye kravene der er at vi skal tilrettelegge for så mye tilstedeværelse som mulig på rødt nivå, samtidig som vi bør halvere antall nærkontakter i forhold til gult nivå. 

Vi vil derfor på ID, MD og ST ha alle trinn på skolen samtidig, men bare halve klasser. Dette gjør vi for å redusere antall nærkontakter for elevene.  

Gruppe I (den alfabetisk første halvdel av klassen - fornavn fra og med A til og med K) møter mandag, onsdag og fredag.  

Gruppe II (den alfabetisk siste halvdel av klassen - fornavn fra og med L til og med Å) møter tirsdag og torsdag.  

Så bytter vi dager for gruppene i uke 16 – hvis vi fortsatt er på rødt nivå.  

Dans og dramaklassene deles ikke alfabetisk. Danseelevene er i gruppe I og dramaelevene i gruppe II.  

1IDA, 2IDA og MUA-klassene deles litt annerledes og får egen informasjon om dette fra kontaktlærer. 

Den halvdelen av klassen som er hjemme vil få tydelig beskjed om hva de skal jobbe med. Men, det pedagogiske opplegget kan ikke bli optimalt under de rådende forhold. Smittevern står nå i høysetet. Lærere og elever skal ikke ilegges merarbeid. De elevene som er hjemme, må forholde seg til beskjeder fra faglærer i fagteams/kalender. Husk at læreren er på jobb på skolen med halve klassen! 

  • Vi går tilbake til alternerende pausetider, men følger ellers vanlig timeplan. 
  • Aula og kantine er fortsatt stengt på rødt nivå. 
  • Alle elever må holde seg på sin plass i forhold til klassekart. 
  • Elever spiser ved pulten sin, dvs. der de sitter i 3.time. Hvis de ønsker det, kan de gå ut i skolegården og spise der – men de må holde avstand også ute! 
  • Det vil bli utdelt gratis munnbind til bruk på buss/kollektiv transport og evt i pauser på skolen. Vi deler ut ukespakker med 10 munnbind i hver pakke, to pr. dag. 
  • Men husk de viktigste smittevernreglene er avstand og god hånd-/nyse- og hostehygiene! ______________

25.03.21: Etter påske er skolen fortsatt på rødt nivå. Foreløpig til og med uke 15, altså til med fredag 16. april.

Dette er bestemt av kommuneoverlegene. Elevene på spesialavdelingen skal være på skolen hver dag. 

Det presiseres at rødt nivå ikke betyr hjemmeundervisning og skolen er åpen.

I uke 14 møter følgende trinn fysisk på skolen: Onsdag 7.4: Vg1, torsdag 8.4: Vg3, fredag 9.4: Vg2.

---

Du som er definert som nærkontakt av smittet, har mottatt SMS. Dersom du ikke har mottatt SMS, men tror du kan være utsatt for smitte, bør du oppføre deg som om du er satt i karantene.

Du som er satt i karantene, skal være i karantene i 10 dager fra siste kontakt med smittet person. Hvis du var på skolen torsdag, vil det være t.o.m. 21. mars.

Du skal bestille deg test snarest og du må teste deg i din hjemkommune.

Husstanden din skal være i karantene til du har fått svar på den første testen. Dersom testen er negativ, må du fremdeles være i karantene, men husstanden din er ikke lenger i karantene. Hvis du får påvist korona, skal du være i isolasjon, og familien din er da fortsatt i karantene. Du blir oppringt dersom du får påvist korona.

Dersom den første testen er negativ (altså ikke påvist smitte), skal du bestille deg en ny test. Den andre testen kan tidligst tas 7 fulle døgn etter siste kontakt med en smittet person. Det betyr at dersom kontakten var torsdag kl. 13, kan du tidligst ta testen neste torsdag kl. 13.

Dersom test nummer to er negativ, er du ferdig med karantene. Dersom du får påvist korona, skal du være i isolasjon, og familien din skal på ny i karantene. Du blir oppringt dersom du får påvist korona.

Grunnet svært mange tilfeller rekker ikke smitteteamet å ringe opp alle nærkontakter. Det er svært viktig at du opprettholder karantenen, og følger informasjonen i dette ovenfor selv om du ikke har blitt ringt opp.

Ventekarantene

Noen har fått SMS om at de er i ventekarantene. Dere er ikke sikre nærkontakter, men kan ha vært utsatt for smitte. Deres husstander er ikke i karantene. Alle som har mottatt SMS om ventekarantene må holde karantene inntil de har testet negativt for koronavirus. Test bestilles i din hjemstedskommune.

________________________________________

17.03.21: Fortsatt rødt nivå uke 12. Trinnvis tilstedeværelse. Spesialavdelingen følger ordinære skoletider.

I uke 12 er skolen fortsatt på rødt tiltaksnivå. Det ble bestemt i møte med kommuneoverlegene i Lier og Drammen fredag 12. mars. 

Det presiseres at rødt nivå ikke betyr hjemmeundervisning og skolen er åpen.

Alle elevene på spesialavdelingen skal være på skolen hver dag. 

Det blir trinnvis undervisning på skolen for elevene på ID, MD og ST. 

Trinnplan for uke 12: Mandag Vg2, tirsdag Vg3, onsdag Vg2, torsdag Vg1 og fredag Vg3. 

Tretten elever har blitt smittet med covid-19 etter vinterferien. Flere elever og ansatt er i karantene denne uken.

 

15.03.21: Rødt nivå medfører trinnvis tilstedeværelse. Vg3-studiesspesialisering har digital undervisning inntil videre grunnet mange elever i karantene. Karantene betyr digital undervisning. Se trinnplan for fysisk oppmøte på Elevinfo. Spesialavdelingen er på gult nivå og har ordinær skoletid hver dag.

 

11.03.21: Digital undervisning for alle klasser fredag 12. mars (Spesialavdelingen følger ordinær skoletid)

Skolen viser til informasjon som er sendt ut tidligere i dag. Vi har nettopp fått beskjed fra kommuneoverlegen om at St. Hallvard vgs. skal ha digital skole på alle klassetrinn fredag 12. mars. Dette fordi smittesituasjonen er uoversiktlig i ungdomsgruppa. Kommuneoverlegen understreker at hvis du er i nærkontakt med noen som er smittet eller har antydning til symptomer, skal du holde deg hjemme og dessuten teste deg.

Uke 10: Status etter vinterferien

Skolen har tre smittede elever som er i isolasjon hjemme, ingen av de har vært på skolen etter vinterferien. I tillegg er Vg3 studiespesialisering, 3MUA og 2dans/drama satt i karantene i samråd med kommuneoverlegen pga. usikker smittesporing. Varighet er foreløpig ikke avklart og vi avventer nærmere informasjon fra smittesporingsteamet. Tiltaket berører ikke lærere/ansatte.

Gult nivå (Udir) 

Skoleskyss på gult nivå

Vi oppfordrer til minst mulig bruk av kollektivtransport til og fra skolen, og anbefaler at de som har mulighet går eller blir kjørt til og fra skolen. NB! De som blir kjørt til skolen må slippes av og hentes på parkeringen ved Lier stadion, og ikke ved innkjøringen til skolen der det lett blir kaos ved skolestart/skoleslutt. Se brev fra Brakar (PDF, 284 kB).)

30.01.21: Uke 5: Rødt nivå mandag og tirsdag i uke 5, det betyr at Vg2 skal på skolen mandag og Vg1 på tirsdag. Overgang til gult nivå onsdag og da skal alle elever på skolen.

22.01.21, kl. 20.30: NB! Kontrabeskjed: Rødt nivå i uke 4!

Grunnet smitteutbrudd i Nordre Follo har kommuneoverlegene i Lier og Drammen bestemt at rødt nivå videreføres. I første omgang vil dette gjelde minst den kommende uken. Trinnplan for uke 4 blir lagt ut på Elevinfo på Teams.

Det blir altså rødt nivå i uke i uke 4 og informasjonen om gult nivå utgår inntil videre:

(22.01.21: Gult nivå fra og med mandag 25. januar. Informasjon om skolehverdagen og skoleskyss.

Etter ti uker på rødt nivå, hvorav to av ukene var heldigital undervisning, kan vi gå over til gult nivå igjen. I møte med kommuneoverlegene i Lier og Drammen onsdag denne uken ble det redegjort for svært liten smitte i ungdomsgruppen nå. Gult nivå betyr at alle elevene får komme på skolen hver dag.

Vi følger vanlig timeplan, men har avvikende pauser mellom trinnene. Dette gjør vi for å unngå å ha alle våre elever i fellesarealene samtidig. Avstand er svært viktig, og vi må unngå trengsel der vi kan. Kantinen åpner ikke den første uken, vi må først se hvor godt vi klarer å overholde smittevernreglene.

Her er en lenke til vår risikovurdering for gult nivå (PDF, 578 kB). Den har vi laget i samarbeid med smittevernsteamet hos vår bedriftshelsetjeneste Synergi Helse og vårt hovedverneombud. Dere vil se at vi har vurdert mange faktorer. Ikke alt er risikofritt, men slik er det å være midt i en pandemi. Hvis alle tar personlig ansvar for å overholde våre strenge smittevernregler, vil dette gå bra også på denne siste etappen.  

Vi er glade for å kunne tilby våre elever et opplæringstilbud på skolen hver dag!

______________________

20.01.21: Fra og med mandag 25. januar er skolen igjen på gult tiltaksnivå. Det ble bestemt i møte med kommuneoverlegene i Lier og Drammen i dag. Dette betyr at alle elever skal komme på skolen hver dag fra mandag.

Mer informasjon kommer senest fredag.

11.01.21 Rødt nivå er forlenget ut uke 3, altså til og med fredag 22. januar. 

Uke 3: Fysisk skole: Mandag Vg2, tirsdag Vg1, onsdag Vg3, torsdag Vg2 og fredag Vg1.

04.01.21: Nytt år på rødt nivå. Regjeringen har innført rødt tiltaksnivå for videregående skoler i hele landet for å begrense økning i smitten. Det betyr at vi fortsetter med rødt nivå - altså foreløpig til og med fredag 15. januar. Det betyr fysisk skole for følgende trinn: 

Uke 2: Mandag Vg1, tirsdag Vg3, onsdag Vg2, torsdag Vg2, fredag Vg3 + MD-fag.

Uke 1:Tirsdag Vg1, onsdag Vg3, torsdag Vg1 og fredag Vg2 + praktiske MD-fag.

Les mer om smitteverntiltakene skoler skal følge på Udir sin nettside

__________________________

17.12.20: Mandag: Vg3 og deler av Musikk Dans Drama-klassene har fysisk skole, øvrige elever har digital skole.

Tirsdag: Digital klassevis juleavslutning kl. 09.00-10.00. Kontaktlærer inviterer via Teams.

I samråd med kommuneoverlegen blir det fortsatt delvis fysisk skole frem til jul; det vil si ca. ett trinn pr dag. 

Vi følger vanlig timeplan. De dagene det ikke er fysisk skole følges vanlig timeplan på Teams. Kantinen er dessverre ikke åpen. 

Dette er i tråd med nasjonale råd.

Det er viktig å presisere at skolen ikke er stengt. Elevene kan komme på skolen og hente bøker og andre ting de har behov for. Vi har også opplegg for enkelte elevgrupper på skolen. Har du mye bråk og uro hjemme, ta kontakt med kontaktlærer og be om å få jobbe på skolen. 

Kommuneoverlegene i Lier og Drammen har besluttet at de videregående skolene skal drives på rødt nivå ut 2020 for å fortsatt presse smittetallene ned. 

_____________________________________________________________

11.12.20 I uke 51: Mandag: Vg3, tirsdag: Vg2, onsdag: Vg1, torsdag: Vg2 og fredag: Vg3.

02.12.20 I samråd med kommuneoverlegen blir det fortsatt delvis fysisk skole i uke 49; det vil si ett trinn pr dag.

30.11.20 Delvis fysisk skole uke 49. 

I samråd med kommuneoverlegen blir det fortsatt delvis fysisk skole i uke 49; det vil si ett trinn pr dag: Vg1 skal ha fysisk skole onsdag og torsdag, Vg2 skal ha fysisk skole tirsdag og fredag og Vg3 skal på skolen mandag. Vi følger vanlig timeplan. De dagene det ikke er fysisk skole følges vanlig timeplan på Teams. Kantinen er dessverre ikke åpen.

19.11.20: Delvis fysisk skole neste uke (uke 48). 

NB: 1MUB/C møter 0835-0910 rom MD113. 1MUA møter 0915-0950 rom MD113.

12.11.20: St. Hallvard vgs. opprettholder tiltak på rødt nivå og etter råd fra kommuneoverlegen i Lier videreføres i hovedsak digital opplæring i uke 47. På bakgrunn av høy smitte i kommunen, smittetilfeller og utbrudd i tilknytning til flere videregående skoler, vurderer Smittevernrådet at de videregående skolene i Lier kommune skal være på rødt tiltaksnivå inntil videre.

På skolen er det nå 19 smittetilfeller. Kommuneoverlegen i Lier har besluttet at skolen skal drives på rødt nivå til 20. november. Fordi vi har et betydelig antall smittede har vi også digital skole i uke 47. Vi åpner for programfagsundervisning i praktiske fag på musikk, dans og drama, med mulig trinnvis differensiering. Elevene må følge med på informasjon i sine fag-Teams. 

10.11.20: På skolen er det nå 15 smittetilfeller. Kommuneoverlegen i Lier har besluttet at skolen skal drives på rødt nivå til 20. november. Fordi vi har et betydelig antall ansatte og elever i karantene har vi digital skole i uke 46. Det vil komme ny vurdering vedrørende uke 47.

09.11.20: På skolen er det nå 13 smittetilfeller. Det er viktig å presisere at skolen ikke er stengt. Friske elever kan komme på skolen og hente bøker og andre ting de har behov for.

Servicetilbud til elever opprettholdes og IKT, elevtjeneste og helsesykepleier kan kontaktes.

06.11.20: Rødt nivå fra mandag 9. november. Fra mandag 9. november skal skolen drives etter rødt nivå på regjeringens trafikklysmodell. For elevene innebærer det endringer i skolehverdagen.

Rødt nivå betyr ikke at skolen stenger, men at det meste av undervisningen vil foregå som digital hjemmeskole. I uke 46 vil all undervisning foregå digitalt.

Elever med behov for tilpasset opplæring, som ikke kan nyttiggjøre seg av digital opplæring, vil få et tilbud på skolen. Dette gjelder også elever i sårbare grupper.

Det er uvisst hvor lenge de nye føringene vil gjelde. Det kan komme endringer basert på smittesituasjonen i vårt område.

Informasjon om elevenes timeplaner og oppmøtetid i uke 47 og fremover vil bli klargjort og publisert fortløpende. Vi ber dere derfor følge nøye med på elevenes Teams og skolens hjemmeside.  

05.11.20: Totalt fem elever har testet positivt på Covid-19. Dette betyr at mange elever må i karantene. Det er også mange lærere som må i karantene, og derfor må alle klasser på Vg2 og Vg3 studiespesialiserende ha digital hjemmeskole i morgen fredag 06.11. Vi har hatt god kontakt med smitteteamet i Lier kommune. Ny oppdatert informasjon om overgang til rødt nivå kommer på fredag.

04.11.20: En elev i 2STB har testet positivt på Covid-19. Hele klassen samt en programfagsgruppe er satt i karantene til og med mandag 9. november. Lærere som har hatt undervisning med den eleven, er satt i karantene. Det gjelder også medelever som har hatt undervisning i samme klasse eller gruppe.

03.11.20: En elev i 1STE testet positivt på Covid-19. To lærere og alle elever i 1STE sendes nå hjem i karantene. De må avvente telefon fra smittesporingsteamene. Alle har fått beskjed om å teste seg hvis de har/får symptomer. Tiltakene er gjort i samarbeid med kommuneoverlegen i Lier.

Til toppen