Opptaksprøver til MDD (Musikk/Dans/Drama)

Alle søkere vil bli innkalt til en frivillig opptaksprøve første uke i mai. Vi anbefaler alle våre søkere å benytte denne sjansen. Det blir gitt ekstrapoeng som blir plusset på det øvrige karaktersnittet når man deltar på opptaksprøven.

En gruppe glade ungdommer på en scene sett forfra - Klikk for stort bilde T. Tandberg

Elever som velger musikk, dans eller drama får studiekompetanse. Vg1-elever kan velge mellom 1P- matte (praktisk) eller 1T- matte (teoretisk).  

Musikk

Hver søker skal spille et selvvalgt stykke på inntil 3 minutter på eget hovedinstrument for 2 av våre musikklærere. Det er mulig å spille flere instrumenter på opptaksprøven, men samlet spilletid må ikke overstige 5 minutter. Det vil bli en kort individuell samtale med hver søker. I tillegg består opptaksprøven av en teori- og gehørprøve der du skal vise ferdigheter i enkel notelære, lytte etter tonehøyder/intervaller, gjenkjenne/gjengi enkle notebilder og enkle rytmer.

Dans

Hver søker skal forberede en selvvalgt dans på ca. 2 minutter som vises for våre danselærere. Dansesjanger/ stil velger søker selv. I tillegg består opptaksprøven av en felles danseklasse og en kort individuell samtale. 

Drama

Hver søker får tilsendt et lite utvalg ulike tekster i god tid før opptaksprøven. Søkeren velger en av tekstene som skal vises for våre dramalærere. I tillegg består opptaksprøven av en improvisasjonsoppgave og en kort individuell samtale.

Varmt velkommen - vi gleder oss til å møte deg!

Til toppen