Skolestart på grønt nivå

 Gladmelding fra møtet med kommuneoverlegene: Vi kan planlegge for skolestart på grønt nivå!

2003-kullet vaksineres i sommer og utover høsten (etter hvert som de fyller 18-år).

Til toppen