Søk utstyrsstipend fra Lånekassen

Alle som går på videregående skole, kan få stipend fra Lånekassen.  Lånekassen   

Søknadsfrist 15. november (For hele året eller bare høstsemesteret).

Du må ha en studieplass før du søker. De fleste får bare utstyrsstipend, men noen får også borteboerstipend og inntektsavhengig stipend.

Søk om utstyrsstipend nå

Alle kan få utstyrsstipend, men du må søke. Du skal ikke betale tilbake stipendet. Du kan få inntil 4603,- for et helt år.

Søk om utstyrsstipend hos Lånekassen

Til toppen