St. Hallvard vgs. er en Miljøfyrtårn-sertifisert skole

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal delte ut Miljøfyrtårn-sertifikater på Lier kulturscene 30.8. Vår Administrasjonssjef Ole Bjerknes mottok prisen på vegne av skolen. 

Administrasjonleder St. Hallvard vgs., Ole Bjerknes og ordfører Gunn Cecilie Ringdal. S. Austad/St. Hallvard vgs.

Skolen startet prosessen med miljøsertifisering allerede i 2010 med blant annet kildesortering. I 2022 satte Viken fokus på FN’s bærekraftsmål og bestemte at alle virksomheter skulle miljøsertifiseres. St. Hallvard fulgte opp med å velge bærekraft som skolens hovedsatsningsområde skoleåret 2022/2023 og at bærekraft skal ligge til grunn i all vår virksomhet.

Skolekantinen har endret sitt varetilbud til kun sunne og bærekraftige varer. F.eks. økt andelen økologiske råvarer fra 0% til 30% første halvår 2023. Vi er med som 1 av 3 med på et pilotprosjekt i samarbeid med leverandøren Tork som går på at alt tørkepapir samles inn, presses i baller og gjenbrukes i produksjonen av nytt tørkepapir, sier Bjerknes.

Lier kommune har som mål å være en foregangskommune på miljøområdet. Kommunen vil bidra til at liersamfunnet utvikler seg i en mest mulig bærekraftig retning. Derfor har vi mål om at vi skal være et klimanøytralt samfunn i 2030, fortalte ordføreren under overrekkelsen.

- Målet kan ikke nås kun gjennom bruk av kommunens egne virkemidler. Næringslivet er en viktig del av løsningen og kommunen ønsker derfor å engasjere næringslivet til klimainnsats. Næringslivet kan blant annet bidra med å effektivisere bruk av energi til transport og oppvarming av bygg, velge fornybare fremfor fossile energikilder og velge sirkulære løsninger og gjenbruk fremfor bruk og kast. Om kommunen og næringslivet står sammen om å redusere klimagassutslipp, vil dette også kunne påvirke innbyggerne til å gjøre det samme, sa Gunn Cecile Ringdal.

Gunn Cecilie Ringdal

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. (Tekst fra Lier kommune).

 

 

Nye miljøsertifiserte bedrifter. St Hallvard vgs. v/Ole Bjerknes, lengst til venstre. S. Austad

 

Disse bedriftene ble miljøfyrtårnsertifisert samme dag som oss: Alento AS, Crux Bergfløtt behandlingssenter, Konstel AS, hovedkontoret, LKT Digital AS, Murmester Stryken og Gudbrandsen AS og Norsk teknisk installasjon. 

Les mer på Miljøfyrtårn.no