Velkommen som Vg1-elev!

For å få en trygg og positiv skolestart og et godt skoleløp ønsker vi å starte med en oppstartsamtale med deg, foresatt(e) og kontaktlærer. Vi ønsker at minst en av dine foresatte skal være med på samtalen.Illustrasjonsbilde/St. Hallvard vgs.    

Du vil bli kontaktet om tid og sted for oppstartsamtalen like før skolestart. Da vil du også få vite hvem som blir kontaktlæreren din.

Ditt første møte med skolen er altså en oppstartsamtale med kontaktlærer og foresatt(e) onsdag 18., eller torsdag 19. august.

Gjør deg kjent med innholdet under i forkant av oppstartsamtalen:

Skjema for oppstartsamtale  (PDF, 96 kB)

NB: Ny elev-PC ordning fra skoleåret 2021-2022 

Ordensreglement

Avtale om lån av læremidler

Etter at alle har hatt samtale, møter elevene i aulaen torsdag 19. august, kl. 10.30. 

I løpet av første og andre skoledag blir det også:

  • Omvisning på skolen
  • Bli-kjent aktiviteter
  • Utlevering av infohefte og skolesekk (gratis)

 

 

 

 

 

 

Velkommen til St. Hallvard videregående skole 

Vi ser frem til å få deg som elev hos oss og håper du vil få en fin og lærerik tid. Vi er mer ennRektor Kaia Erlandsen  hundre ansatte som vil legge forholdene til rette for at du skal trives og mestre utfordringer og slik oppnå maksimal læring som forberedelse til studier og yrkesliv.

Med vennlig hilsen

Rektor Kaia Erlandsen

 

Følg oss på Facebook/Instagram: st.hallvardvgs

Hjemmeside: viken.no/st-hallvard-vgs

Til toppen