Rektor og skolens ledelse

     Ledergruppa fra venstre: Roger Langørgen, Ove Kolstad, Trine Thyrhaug Svaasand, Otto Svorstøl, Preben Kjelsrud, Kaia Erlandsen (rektor), Ole Bjerknes og Kristin Dahl Mattes.     

 

   

Rektor

Kaia Erlandsen

E-post: kaiae@viken.no

Mobil: 47 02 04 20

 

Assisterende rektor/leder for realfag

Otto Svorstøl

E-post: ottos@viken.no

Mobil: 97 77 24 35

 

Leder for idrettsfag og elevtjenesten

Roger Langørgen

E-post: rogerl@viken.no

Mobil: 95 23 68 08

 

Leder for spesialpedagogisk avdeling

Trine Thyrhaug Svaasand

E-post: trinesva@viken.no

Mobil: 95 05 50 08

   

Studieleder

Ove Brude Kolstad

E-post: hansko@viken.no

Mobil: 91 74 23 46

 

Leder for språk og samfunnsfag

Preben Kjelsrud

E-post: prebenkj@viken.no

Mobil: 92 09 87 78

Leder for musikk, dans og drama

Kristin Dahl Mattes

E-post: kristinmat@viken.no

Mobil: 47 90 74 09

 

Administrasjonsleder

Ole Bjerknes

E-post: oleb@viken.no

Mobil: 91 74 40 46

 

Til toppen