Samarbeid skole - hjem

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel. Skolen ønsker god samhandling med dine foresatte. Så lenge du er umyndig, vil skolen søke kontakt med dem når dette er nødvendig. Dine foresatte kan også kontakte oss og avtale møte med våre lærere, rådgivere og skolens ledelse dersom de ønsker det. 

 

Elev-lærer situasjon - Klikk for stort bilde T. Tandberg/St. Hallvard vgs

  

 Skoleferie og fridager 2022-23

Skoleåret 2022-2023:

Første skoledag 17. august 2022- siste skoledag 16. juni 2023

Dersom det oppstår spesielle situasjoner ved skolen, kan det sendes ut varsel til alle elever og foresatte via SMS. Øvrig viktig informasjon finner du på skolens hjemmeside og Facebook.

Presentasjon Musikk Dans Drama (MDD) for 10. klassinger (PDF, 686 kB)