Samarbeid skole - hjem

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel. Skolen ønsker god samhandling med dine foresatte. Så lenge du er umyndig, vil skolen søke kontakt med dem når dette er nødvendig. Dine foresatte kan også kontakte oss og avtale møte med våre lærere, rådgivere og skolens ledelse dersom de ønsker det. 

Elev-lærer situasjon - Klikk for stort bilde T. Tandberg/St. Hallvard vgs   

Her kommer informasjon for skoleåret 2021-22

 

Dersom det oppstår spesielle situasjoner ved skolen, kan det sendes ut varsel til alle elever og foresatte via SMS. Øvrig viktig informasjon finner du på skolens hjemmeside og Facebook.

Til toppen