Samarbeid skole - hjem

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel. Skolen ønsker god samhandling med dine foresatte. Så lenge du er umyndig, vil skolen søke kontakt med dem når dette er nødvendig. Dine foresatte kan også kontakte oss og avtale møte med våre lærere, rådgivere og skolens ledelse dersom de ønsker det. 

Elev-lærer situasjon - Klikk for stort bilde T. Tandberg/St. Hallvard vgs   

Skoleferie og fridager 2021-22

Last ned presentasjon fra foreldremøte for Vg1, 21., 22., september 2021 (PDF, 4 MB)

2022:

Tirsdag 25.01: Infokveld for elever og foresatte i 10. klasse (Avlyst pga smittevernhensyn)

Tirsdag 26.01: Foreldremøte Vg1 Studiespes - Valgfag (Avlyst pga smittevernhensyn)

Fredag 28.01: Offentliggjøring av karakterer termin 1

Tirsdag 01.03: Søknadsfrist vgs 

Fredag 12.05: Offentliggjøring av skriftlig eksamen -avlyst

Onsdag 15. juni: Avslutning for årets avgangselever Vg3  kl 19.00. Fotografering kl. 18.00.

Dersom det oppstår spesielle situasjoner ved skolen, kan det sendes ut varsel til alle elever og foresatte via SMS. Øvrig viktig informasjon finner du på skolens hjemmeside og Facebook.

Til toppen